Forvaltningsplan for naturreservat i Overhalla, Namsos og Namsskogan

Ekorndalselva i Ekorndalen

Ekorndalselva i Ekorndalen

Flere nyheter

Bilkjøring har rasert fire kilometer av skiløypa på Spillum

Løypesjefen: – Jeg blir bare lei meg!

I 1957 startet Bjørn Lie Namsos Vektløfterklubb. 60 år senere er han fortsatt pådriver i miljøet.

Snart 82 år, men fortsatt sterk som en Bjørn ...

Kommuner føler seg forbigått i politireformen

– Dette svekker tilliten

Fylkesmannen har utarbeidet utkast til forvaltningsplaner for fire naturreservat i Overhalla, Namsos og Namsskogan. Forvaltningsplanene er nå ute på høring

NAMSOS: Det er tidligere meldt oppstart med forvaltningsplanarbeidet og det er blitt holdt oppstartsmøter. Fylkesmannen har nå utarbeidet utkast til forvaltningsplaner for følgende naturreservat:

Almdalen - Ekorndalen (Namsos og Overhalla)

Lødding (Namsos)

Fosnes prestegård (Namsos)

Ausvasstormyra (Namsskogan)

En forvaltningsplan er et praktisk hjelpemiddel for forvaltningsmyndigheten som skal sikre en helhetlig forvaltning der verneverdiene blir ivaretatt. Forvaltningsplanen skal beskrive planlagte forvaltningstiltak og saksbehandlingsrutiner. Planen skal også gi forutsigbarhet og veiledning til brukere av området , ved å utdype verneforskriften og beskrive dispensasjonspraksisen.

Verneforskriften for naturreservata er det juridisk bindende dokumentet, og forvaltningsplanene er kun bestemmende der verneforskriften viser direkte til forvaltningsplanen. Planene skal revideres hvert 10. år, eller tidligere ved behov.

Mer å lese på Namdalsavisa: