Sletter krav til Nesset Sjømat

Flere nyheter

Det går ikke så det griner i reiselivet, men det grines over løftebrudd

Arbeidsplasser i fare

Trude Wester hedret under generalforsamlinga i NHO Service

– En pris som betyr mye

Vil tilby varer fra ulike overskuddslager

Slik skal Britt slå billigkjedene på pris

FLATANGER: Formannskapet i Flatanger har vedtatt å slette et såkalt legalpantkrav som kommunen har hatt overfor Nesset Sjømat.

Kravet var på 31.000 kroner og dreier seg i hovedsak om eiendomsskatt. Bedriften betalte eiendomsskatt fram til 2. termin i 2005, men økonomiske utfordringer førte til at selskapet gikk konkurs vinteren 2016.

Siden konkursen har det ikke vært drevet næringsvirksomhet på eiendommen.


Namdal settefisk har kjøpt fiskemottaket i Flatanger

Namdal settefisk har kjøpt fiskemottaket i Flatanger

Kåre Devik og Namdal Settefisk AS har kjøpt opp både anlegget og tomta til det som tidligere var Nesset fiskemottak. Nå ønsker de ny drift i anlegget.

 

Nesset sjømat AS har gått den tunge vegen til skifteretten

Nesset sjømat AS til skifteretten

Styret i Nesset sjømat AS har besluttet å gå den tunge vegen til skifteretten og melde oppbud.

 
Mer å lese på Namdalsavisa: