Felles skatteoppkrever i Ytre Namdal

NA 100år - jubileumstilbud

- Prøv oss i 100 dager for kun 100 kr!

Flere nyheter

For over 100 år siden satte sliperiarbeideren Wilhelm Flotvik seg i en færing for å samle penger til å starte ei avis

Tilbake dit eventyret startet

Barn utsatt for vold - livstruende skadd

Foreldre pågrepet og siktet

Ressursfordelingen i Helse Nord-Trøndelag

PR-kåte overleger eller varsko om noe galt?

VIKNA: Kommunestyret i Vikna har enstemmig sagt ja til at det etableres felles skatteoppkrever for Leka, Vikna og Nærøy og at virksomheten lokaliseres til Kolvereid.

Skatteoppkreverfunksjonen skal drives og organiseres etter vertskommuneprinsippet underlagt rådmannen i Nærøy. Det ligger i avtalen av ei halv stilling fortsatt skal være lokalisert i Leka kommune.

Nærøy formannskap har innstilt overfor kommunestyret på et likelydende vedtak som skal behandles i kommunestyrets møte 9. mars. I Leka er spørsmålet om felles skatteoppkreverfunksjon ikke satt på sakskartet ennå.

Mer å lese på Namdalsavisa: