Får kjøpe tilleggsjord

NA 100år - jubileumstilbud

- Prøv oss i 100 dager for kun 100 kr!

Flere nyheter

For over 100 år siden satte sliperiarbeideren Wilhelm Flotvik seg i en færing for å samle penger til å starte ei avis

Tilbake dit eventyret startet

Barn utsatt for vold - livstruende skadd

Foreldre pågrepet og siktet

Ressursfordelingen i Helse Nord-Trøndelag

PR-kåte overleger eller varsko om noe galt?

NÆRØY: Utvalget for drift og utvikling i Nærøy kommune har sagt ja til at Geir Tore Juul gis konsesjon for kjøp av en eiendom på 737 dekar ved Ramstad.

Eiendommen består av 94 dekar dyrka jord, 52 dekar beitemark, 90 dekar produktiv som og resten uproduktiv skog og annet areal.

 Formålet med kjøpet er tilleggsjord til egen eiendom. Det gir en sammenhengende eiendom, noe som vil gi ei god driftsmessig løsning. Avtalt pris er 500.000 kroner.

Mer å lese på Namdalsavisa: