Må kunne gå eller sykle til politistasjon

NA 100år - jubileumstilbud

- Prøv oss i 100 dager for kun 100 kr!

Flere nyheter

For over 100 år siden satte sliperiarbeideren Wilhelm Flotvik seg i en færing for å samle penger til å starte ei avis

Tilbake dit eventyret startet

Barn utsatt for vold - livstruende skadd

Foreldre pågrepet og siktet

Ressursfordelingen i Helse Nord-Trøndelag

PR-kåte overleger eller varsko om noe galt?

NAMSOS: Namsos kommunestyre har stilt som betingelse at det bygges gang- og sykkelveg fra Klingavegen til den nye politistasjonen før det gis brukstillatelse for det planlagte nybygget.

Det må samtidig bygges tosidig fortau langs Sandgata. Det må også utarbeides en utomhusplan for den 14 dekar store tomta.

Planen må vise hvordan utearealet skal disponeres med hensyn til avkjørsler, parkeringsplasser for biler og sykler og forskriftsmessig oppbevaring av avfall.

Mer å lese på Namdalsavisa: