Må kunne gå eller sykle til politistasjon

Flere nyheter

Namsosbokseren er klar for større oppgaver etter gårsdagens brakseier

Tidligere verdensmester frir til Simen

Skogdag på Otterøya samlet 150 besøkende

– Rett og slett fantastisk

NAMSOS: Namsos kommunestyre har stilt som betingelse at det bygges gang- og sykkelveg fra Klingavegen til den nye politistasjonen før det gis brukstillatelse for det planlagte nybygget.

Det må samtidig bygges tosidig fortau langs Sandgata. Det må også utarbeides en utomhusplan for den 14 dekar store tomta.

Planen må vise hvordan utearealet skal disponeres med hensyn til avkjørsler, parkeringsplasser for biler og sykler og forskriftsmessig oppbevaring av avfall.

Mer å lese på Namdalsavisa: