11,2 mill. pluss i Nærøy

GÅR I PLUSS Rådmann Helge Thorsen roser alle ansatte for innsatsen i 2016. Kommunen ror i land et driftsresultat på 11,2 millioner kroner i 2016.

GÅR I PLUSS Rådmann Helge Thorsen roser alle ansatte for innsatsen i 2016. Kommunen ror i land et driftsresultat på 11,2 millioner kroner i 2016.

Økt skatteinngang og historisk lav lånerente sørger for et godt årsresultat for Nærøy.

NÆRØY: Nærøy kommunes regnskap for 2016 er nå avlagt og viser et netto driftsresultat på kr 11,2 millioner som tilsvarer et netto driftsresultat på 2,3 prosent. Dette ligger over Fylkesmannens anbefalte driftsresultat for kommunene.

Resultatet skyldes i hovedsak økt skatteinngang i 2016, samtidig som vi har nytt godt av historisk lav lånerente, melder kommunen.

Rådmann Helge Thorsen roser alle ansatte for levering av god tjenester i året som gikk og tilpasse driften etter de ressursene kommunen rår over.

Kommunen har i 2016 ytterligere styrka disposisjonsfondet, som nå vil være på i overkant av 42 millioner. Dette tilsvarer 8,8 prosent av brutto driftsinntekter.

Med tanke på de planlagte investeringene i årene framover mener rådmannen det vil være viktig å bygge opp reserver.

Mer å lese på Namdalsavisa: