Verneplan for skogsområder

Disse skogsområdene vil Fylkesmannen verne

NY VERNEPLAN Fylkesmannen i Nord-Trøndelag varsler oppstart av verneplan for skogområder.

NY VERNEPLAN Fylkesmannen i Nord-Trøndelag varsler oppstart av verneplan for skogområder.

Flere nyheter

Se bildeserie fra julekonsert

Ingen lager jul som D.D.E.

Har samlet inn over 11.000 for at vanskeligstilte barn skal få en god jul

Linnea (8) er årets julenisse

Har samlet inn over 11.000 for at vanskeligstilte barn skal få en god jul

Linnea (8) er årets julenisse

Voldsbruk mot lærere i Nærøy blir sak for kommunestyret

Slår og spytter på lærere

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag varsler oppstart av verneplan for skogområder. I planen inngår 14 områder spredt over hele Nord-Trøndelag.

NAMSOS: De aktuelle områdene inneholder blant annetboreal regnskog, kalkskog, edellauvskog, bekkekløftvegetasjon, urskogpreget furuskog, samt gammel skog. Alle områdene tilfredsstiller kriterier i skogvernet, opplyser Fylkesmannen.

Områdene i Namdalen som inngår i oppstart av verneplan:

  • Alteskardet i Namdalseid
  • Olsengelva i Namsos
  • Utvidelse av Lødding i Namsos
  • Utvidelse av Almdalen - Ekorndalen i Namsos
  • Ekorndalen i Namsos
  • Storengvatna i Fosnes
  • Utvidelse av Mjøsund i Nærøy
  • Utvidelse av Råbesdalen, på Høylandet
  • Utvidelse av Finnsåsmarka på Snåsa
Mer å lese på Namdalsavisa: