Større barnehage i Overhalla

Flere nyheter

Bilkjøring har rasert fire kilometer av skiløypa på Spillum

Løypesjefen: – Jeg blir bare lei meg!

I 1957 startet Bjørn Lie Namsos Vektløfterklubb. 60 år senere er han fortsatt pådriver i miljøet.

Snart 82 år, men fortsatt sterk som en Bjørn ...

OVERHALLA: Kommunestyret i Overhalla har bevilget 500.000 kroner til utarbeidelse av et forprosjekt for utvidelse av Ranemsletta barnehage. I dag er det 80 plasser ved barnehagen og det vurderes å øke kapasiteten til 130 plasser.

Kommunestyret vil behandle et eventuelt utbyggingsvedtak når forprosjektet er avsluttet. Det tas sikte på at en utvidet barnehage skal stå ferdig til august 2019. Det skal vurderes både ombygging av eksisterende bygningsmasse og tilbygg på cirka 300 kvadratmeter.

Mer å lese på Namdalsavisa: