Større barnehage i Overhalla

Flere nyheter

Dødsfallet i Overhalla:

Stefaren må sitte videre i varetekt

Rektor og FAU-leder reagerer på at Høknes blir skåret over samme lest

– Kjenner oss ikke igjen

Val videregående skole planlegger oppstart av kristen grunnskole

Ny skole for 75 elever

Nord-Trøndelag fylkeskulturpris til Saemien Sijte

Siste stikk til sørsamisk kultur

OVERHALLA: Kommunestyret i Overhalla har bevilget 500.000 kroner til utarbeidelse av et forprosjekt for utvidelse av Ranemsletta barnehage. I dag er det 80 plasser ved barnehagen og det vurderes å øke kapasiteten til 130 plasser.

Kommunestyret vil behandle et eventuelt utbyggingsvedtak når forprosjektet er avsluttet. Det tas sikte på at en utvidet barnehage skal stå ferdig til august 2019. Det skal vurderes både ombygging av eksisterende bygningsmasse og tilbygg på cirka 300 kvadratmeter.

Mer å lese på Namdalsavisa: