Ja til oppdrett nord for Salsnes

NA 100år - jubileumstilbud

- Prøv oss i 100 dager for kun 100 kr!

Flere nyheter

For over 100 år siden satte sliperiarbeideren Wilhelm Flotvik seg i en færing for å samle penger til å starte ei avis

Tilbake dit eventyret startet

Barn utsatt for vold - livstruende skadd

Foreldre pågrepet og siktet

Ressursfordelingen i Helse Nord-Trøndelag

PR-kåte overleger eller varsko om noe galt?

FOSNES: Formannskapet i Fosnes kommune anbefaler at Emilsen Fiskeoppdrett AS gis permanent tillatelse til produksjon av laks, ørret og regnbueørret ved lokaliteten Ånholmen nord for Salsnes.

Formannskapet mener at det må settes strenge vilkår som hindrer at forspillet fra anlegget reduserer kvaliteten på villfisken i området. Det presiseres også at anlegget ikke må komme i konflikt med settefiskanlegget i Kvernvika.

Mer å lese på Namdalsavisa: