Ingen endringer i jakttida i Nord-Trøndelag

Ingen endring Jakt-tidene blir som før.
            (Foto: TERJE VALEN HØIHJELLE)

Ingen endring Jakt-tidene blir som før.Foto: TERJE VALEN HØIHJELLE

Flere nyheter

Se bildeserie fra julekonsert

Ingen lager jul som D.D.E.

Har samlet inn over 11.000 for at vanskeligstilte barn skal få en god jul

Linnea (8) er årets julenisse

Har samlet inn over 11.000 for at vanskeligstilte barn skal få en god jul

Linnea (8) er årets julenisse

Voldsbruk mot lærere i Nærøy blir sak for kommunestyret

Slår og spytter på lærere

Det ikke vil bli innført lokal forskrift for jakt på elg og hjort i 2017. Dermed vil den sentrale jakttida gjelde i hele fylket.

NAMSOS: Det tok lang tid før staten avklarte de nasjonale rammene for jakttid for elg og hjort.

– Dermed har vi ikke fått til en god og bred nok prosess for om vi skal vedta en lokal forskrift i fylket vårt, sier Tomas Hallem, fylkesråd for samferdsel og miljø.

I utgangspunktet hadde fylkesrådet en sak om lokal jakttid til behandling 4. april, men Hallem valgte å trekke saken.

– Fra jeg la ut saken på høring har jeg fått innspill på at det vil medføre praktiske utfordringer for salg av jakten til høsten om vi gjør endringer nå. Grunneiere har forholdt seg til de nasjonale rammene for jakta, sier Hallem.

– Dessuten har det kommet innspill som tar opp andre vesentlige moment, som gjør at fylkesråden mener det ikke vil være riktig å gjennomføre en innskrenking i jakttida på elg nå. Jeg vil vurdere å ta opp saken igjen seinere, og vi vil da ha med oss erfaringene fra jaktsesongen 2017, sier Hallem

Den sentralt fastsatte jakttida vil derfor gjelde i Nord-Trøndelag i 2017.

Etter retningslinjene til den sentralt fastsatte jakttidsforskriften er det ikke anledning til å klage på at fylkeskommunen ikke behandler saken.

Mer å lese på Namdalsavisa: