Søker entreprenøren til storprosjekt på Fv17.

– Milepæl for prosjektet

Kart over vegen som skal bygges mellom Strømnes og Sprova.
            (Foto: Statens vegvesen)

Kart over vegen som skal bygges mellom Strømnes og Sprova.Foto: Statens vegvesen

Jo Bernt BrønstadFoto: Nina Kjeøy, Statens vegvesen

Bygging av 5,4 kilometer ny veg mellom Strømnes og Sprova vil bety mange arbeidsplasser og positive ringvirkninger lokalt.

NA digitalt - kun kr. 49,-

Prøv NA digitalt - kun kr. 49,-STEINKJER: Fire dager etter at Stortinget behandlet bompengeproposisjonen, annonserte Statens vegvesen fredag den største entreprisen på prosjektet: Bygging av ny Fv. 17 mellom Strømnes og Sprova.

Dette skal bygges:

* 5,4 km ny veg

* Tilhørende lokalveger mellom Strømnes og Sprova

* Strømnestunnelen (1.000 meter)

* Holmviktunnelen (600 meter)

* Holmvikbrua (42 meter)

* Eldbrua (27 meter)

* Elektrotekniske anlegg, drenering, asfaltering, vegmerking, rekkverk, skilt, lysmaster m.m.

Entreprisen er den største på prosjektet Fv. 17 og Fv. 720 Dyrstad-Sprova-Malm, og det er tydelig interesse i markedet.

– Flere interessenter har ringt og stilt spørsmål rundt når entreprisen annonseres. Det er tydelig at dette er en milepæl for flere enn oss, sier prosjektleder Jo Bernt Brønstad i en pressemelding.

Han legger til at han regner med at mange melder seg på i konkurransen om det som er den største entreprisen noensinne i fylket.

Vegprosjekt genererer mange arbeidsplasser. Denne entreprisen ligger i størrelsesorden på mange hundre millioner kroner. Det betyr mye arbeid både for entreprenører, underentreprenører og leverandører de neste årene.

– Vi vet at en stor del av entreprisen er tjenester levert av store og mindre store leverandører i nærområdet. Dette kommer altså mange til gode, sier Brønstad.

Prosjektet Fv. 17 og Fv. 720 skal være ferdig ved utgangen av 2019.

Mer å lese på Namdalsavisa: