– Vi befinner oss i museets tidsalder

Ny direktør Tirsdag vedtok styret i Museet Midt å ansette Camilla Birkeland som ny direktør. Hun starter i jobben 1. august.
(Foto: Bjørn Tore Ness)

Ny direktør Tirsdag vedtok styret i Museet Midt å ansette Camilla Birkeland som ny direktør. Hun starter i jobben 1. august. Foto: Bjørn Tore Ness

Flere nyheter

Alt kveitefiske på Sklinnabanken stanses umiddelbart

Frykter giftskandale

Den gamle brannstasjonstomta er ryddet og planert

Her kan du parkere gratis inntil videre

Sivert Moe er tilbake med ny podkast

Snooze-fornuftig om anger

Camilla Birkeland (36) tilsettes som ny direktør for Museet Midt IKS. Det første hun vil gjøre i den nye jobben er å bli kjent med alle ansatte.

NAMSOS: Og det er ingen liten jobb. Det er nemlig 101 ansatte ved Museet Midt, fordelt på 41 årsverk. Museumsdrift er mer enn fagfolk – både håndverkere og vakter utgjør en viktig del av regionmuseet i Namdalen.

– Det er en stor familie, og det første jeg vil gjøre er å bli kjent med alle ansatte og finne ut hva deres spisskompetanse er – slik at vi sammen kan utvikle Museet Midt på en best mulig måte, sier Birkeland.

16 år i utlandet

Museet Midt IKS består av avdelingene Namdalsmuseet, Kunstmuseet Nord-Trøndelag og Norsk Sagbruksmuseum – alle lokalisert i Namsos – samt Kystmuseet Norveg i Rørvik.

I tillegg har regionmuseet ansvar for ubemanna museer/bygdesamlinger i kommuner som Nærøy, Fosnes, Lierne, Namsskogan, Overhalla og Grong.

Birkeland, som i dag er bosatt med mann og deres to år gamle datter i Namsos, har ikke bestemt seg for om hun skal flytte når hun tiltrer jobben 1. august.

– For meg er det viktig å være en del av alle avdelingene, om det så er i Namsos eller Rørvik. Hvor kontoret mitt blir lokalisert er ennå ikke avklart, sier hun.

36-åringen er født på Østlandet, men bodde i Kabelvåg fra hun var ni til 18 år. Hun har kunstutdannelse (mastergrad) fra Australia, og bodde også en periode i USA. Etter 16 år i utlandet bestemte familien seg for å flytte tilbake til moderlandet.

Mange prosjekter

Siden høsten 2016 har hun hatt vikariat som gallerileder ved Kunstmuseet Nord-Trøndelag i Namsos. Det er en jobb hun har trivdes godt i.

– Jeg føler meg heldig som har fått jobbe sammen med så mange flinke medarbeidere, i tillegg til at vi har fått mulighet til å jobbe med mange spennende prosjekter, sier Birkeland.


Slik skal byrommet friskes opp i sommer

Byrommet i Namsos skal friskes opp med fargerike kunstverk i sommer.


Hun tror den nye jobben vil inneholde flere store utfordringer – som å fortsette konsolideringsprosessen samt synliggjøre seg i «nye» Trøndelag sammen med museene i Sør-Trøndelag.

– En annen fin utfordring blir å få alle avdelingene til å jobbe tettere sammen med ulike prosjekter. Det er viktig å være samstemte. Mange spennende proskjekter er allerede i gang, og jeg vil jobbe hardt for å videreutvikle det flotte arbeidet som allerede er gjort, sier hun.

Lever i en digital verden

Men aller først skal en ny museumsplan utformes, i tillegg til at hjemmesida skal få et ansiktsløft. Det er nok å gjøre for den kommende sjefen for et regionsmuseum i vekst.

– Besøkstallene øker år for år. Det er en generell trend for museer i hele Norge. Jeg tror det har mye å gjøre med at vi lever i en digital verden – derfor vil folk oppleve noe fysisk. Vi befinner oss i museets tidsalder, sier Camilla Birkeland.

Birkeland tar over stillinga som museumsdirektør etter Sigmund Alsaker, som har hatt jobben siden 2009.

Mer å lese på Namdalsavisa: