Tilskudd til friskliv

Flere nyheter

Bilkjøring har rasert fire kilometer av skiløypa på Spillum

Løypesjefen: – Jeg blir bare lei meg!

I 1957 startet Bjørn Lie Namsos Vektløfterklubb. 60 år senere er han fortsatt pådriver i miljøet.

Snart 82 år, men fortsatt sterk som en Bjørn ...

Kommuner føler seg forbigått i politireformen

– Dette svekker tilliten

NAMSOS: Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har gitt Nærøy kommune tilsagn om et tilskudd på 270.200 kroner til prosjektet «friskliv, læring og mestring» i regi av kommunens frisklivssentral.

Tiltaket har hovedfokus på å ivareta personer med diabetes i kommunen. Fylkesmannen har lagt føringer som følger med tilsagnet. Blant annet at det skal være en tydelig brukerinvolvering og samhandling mellom frivillige organisasjoner og helseforetaket.

Mer å lese på Namdalsavisa: