Selger kommunale boliger

Flere nyheter

Bilkjøring har rasert fire kilometer av skiløypa på Spillum

Løypesjefen: – Jeg blir bare lei meg!

I 1957 startet Bjørn Lie Namsos Vektløfterklubb. 60 år senere er han fortsatt pådriver i miljøet.

Snart 82 år, men fortsatt sterk som en Bjørn ...

NAMSSKOGAN: Kommunestyret i Namsskogan har vedtatt å selge to kommunale boliger.

Utgangspunktet for salgene var henvendelser fra den nytilsatte presten og fra et par som leier en bolig, om mulig kjøp. Rådmannen foreslo at salget kunne gjennomføres i tråd med forespørslene, men etter forslag fra Reidar Smalås ble det med åtte mot fem stemmer vedtatt at boligene skal legges ut på det åpne markedet.

Rådmannen har fått i oppdrag å gjennomføre salgene.

Mer å lese på Namdalsavisa: