Kommunen bevilger 250.000 kroner til fiskere

Flere nyheter

I 1957 startet Bjørn Lie Namsos Vektløfterklubb. 60 år senere er han fortsatt pådriver i miljøet.

Snart 82 år, men fortsatt sterk som en Bjørn ...

Kommuner føler seg forbigått i politireformen

– Dette svekker tilliten

BINDAL: Bindal kommunestyre har vedtatt å gi 250.000 kroner i tilskudd til Kjella Fisk AS v/ Martin Kjølstad. Vedtaket begrunnes med at det vurderes som positivt at det rekrutteres til kystfiskenæringa i Bindal.

Rådmannen hadde innstilt på at kommunen skulle bidra med 150.000 kroner, men kommunestyret gikk enstemmig inn for et forslag fra Terje Sevaldsen om å øke bevilgninga. Kjella Fisk vil drive sin virksomhet med utgangspunkt i Horsfjord og være med på å sikre drifta ved Kjella fiskemottak.

Mer å lese på Namdalsavisa: