Kommunen bevilger 250.000 kroner til fiskere

Flere nyheter

SkaMik vant pris

Vokser raskest i Norge

Dødsfallet i Overhalla:

Stefaren må sitte videre i varetekt

Rektor og FAU-leder reagerer på at Høknes blir skåret over samme lest

– Kjenner oss ikke igjen

Val videregående skole planlegger oppstart av kristen grunnskole

Ny skole for 75 elever

BINDAL: Bindal kommunestyre har vedtatt å gi 250.000 kroner i tilskudd til Kjella Fisk AS v/ Martin Kjølstad. Vedtaket begrunnes med at det vurderes som positivt at det rekrutteres til kystfiskenæringa i Bindal.

Rådmannen hadde innstilt på at kommunen skulle bidra med 150.000 kroner, men kommunestyret gikk enstemmig inn for et forslag fra Terje Sevaldsen om å øke bevilgninga. Kjella Fisk vil drive sin virksomhet med utgangspunkt i Horsfjord og være med på å sikre drifta ved Kjella fiskemottak.

Mer å lese på Namdalsavisa: