Midtveisevaluering i Namsenvassdraget:

Opprettholder kvotene etter god start på fiskesesongen

Flere nyheter

Namsos til topps på tabellen – nå venter toppkamp i Kleppen

Emanuels store dag

Amund Sundvik slo til for Lierne i helga. Framover vil det meste handle om Stod.

Eliteserien neste stopp

Festkonsert markerte slutten på åpningsuka

Thomas rørte Venche og Kuben til tårer

Rekordmange utstillere og et stappfullt torg på årets Sopinfestival

Folket er fortsatt sultne på matfestival

I alle deler av Namsenvassdraget har fisket vært normalt eller meget godt i juni i forhold til i fjor.

Gode fiskerforhold og et tidlig og godt innsig av alle størrelsesgrupper laks har ført til en god start på fiskesesongen i Namsenvassdraget i år. Elveierlaget har vurdert fangststatistikken og annen tilgjengelig informasjon og har kommet fra til at det er en betydelig sannsynlighet for at gytebestandsmålet vil bli nådd i Namsen og sideelvene i 2017.

De har derfor vedtatt å opprettholde den personlige døgnkvoten på to laks over 1,5 kg. Kvoten på to sjøørret per døgn opprettholdes også.-

Mer å lese på Namdalsavisa: