Får bygge flytebrygge

Flere nyheter

Fornyet åremål og nominasjon til gjev pris

En god dag for Petter

Fylkesleder i Norsk forbund for utviklingshemmede reagerer

– Trist og diskriminerende

Leka og Bindal kan få fortsette som selvstendige kommuner

«Jeg er så rørt at nå renner tårene»

RØRVIK: Kystverket har ingen merknader til en søknad fra Tor-Roger Hanssen i Vikna, om å anlegge flytebrygge, flytelandgang, landgang og platting. Det påpekes imidlertid at flytebryggen ligger i ei fiskerihavn utbygd av staten ved Kystverket.

Likevel har altså ikke etaten noen merknader på det nåværende tidspunkt og går inn for tillatelse dersom kommunen aksepterer planene.

Mer å lese på Namdalsavisa: