Trenger turnusplasser for fysioterapeuter

Flere nyheter

Bilkjøring har rasert fire kilometer av skiløypa på Spillum

Løypesjefen: – Jeg blir bare lei meg!

I 1957 startet Bjørn Lie Namsos Vektløfterklubb. 60 år senere er han fortsatt pådriver i miljøet.

Snart 82 år, men fortsatt sterk som en Bjørn ...

Kommuner føler seg forbigått i politireformen

– Dette svekker tilliten

Alle kommunene i Namdalen og fylket ellers har mottatt forespørsel fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag om turnusfysioterapeuter i perioden 15. august 2018 til 14. august 2019. Arbeidet med å skaffe og godkjenne turnusplasser og følge opp veiledere og kandidater er tillagt fylkesmennene.

For å dekke behovet, trengs det flere turnusplasser enn i inneværende periode. Det pekes på at rekruttering er viktig, og sykehusene i Namsos og Levanger bes spesielt om å vurdere mulighetene.

Mer å lese på Namdalsavisa: