Rekordår mot slutten

STØRST Kjell Erik Nordby og roer Helge Hegland med laks på 22,1 kilo.
            (Foto: Ola Seem)

STØRST Kjell Erik Nordby og roer Helge Hegland med laks på 22,1 kilo.Foto: Ola Seem

Flere nyheter

Premiere på årets russerevy i Grong

Lærerne fikk gjennomgå, til stor glede

Grong har akutt dårlig økonomi - rådmann ønsker kommunesammenslåing

Legger ikke skjul på hvor kuttene vil komme

Nytt parkeringssystem på flyplassene i Rørvik og Namsos

Digitalt og billettløst

Laksesesongen 2017 i Namsenvassdraget vil gå inn i statistikkene som en av de aller beste i moderne tid.

NAMSOS: Ei uke før fisket stenger i Namsenvassdraget, er det registrert fangst på nesten 33,5 tonn laks. Eller allerede omkring ni tonn mer enn på hele sesongen i fjor.

Vi må tilbake til rekordårene 2000 og 2001 for å finne fangster

Innslaget av storlaks denne sesongen har bidratt godt til dette. Av de 9.187 fiskene som er registrert, veide hele 1.354 av dem over sju kilo.

Årets største så langt veide hele 22,1 kilo da den ble tatt på Seem allerede 2. juni. Fiskerne var Kjell-Erik Nordby og Helge Hegland.

Mer å lese på Namdalsavisa: