Setter i stand kommunal veg

Flere nyheter

Kronprinsparet besøker Namdalen

Strålende høstvær i vente

Siste finpuss før kronprinsparet kommer

– Slik hilser du på dem!

Namdal LK ønsker å være mer enn en «stafettklubb»

Fra veg til bane

Ny leder i næringsforeninga for YN er imponert over det lokale næringslivet

Ny mann i sjefsstolen

GRONG: Grong kommunestyre har bevilget 2,45 millioner kroner til opprusting av den kommunale vegen fra Lissåa til avkjøring til den nye lokstallen.

Prosjektet hadde opprinnelig ei budsjettramme på drøye 2,1 millioner kroner, men etter anbudsrunden ligger det an til ei kostnadsøkning på 280.000 kroner.

Vegstrekninga skal rustes opp og asfalteres, det skal anlegges fortau og monteres gatelys. Arbeidet vil starte umiddelbart og det er beregnet at jobben skal være fullført innen 10. november.

Mer å lese på Namdalsavisa: