Utvidelse av hyttefelt i Fosnes

Flere nyheter

Nummer ni på Beitostølen

– Et skikkelig kick!

Formo og Kværnø seiret i Tommy Gåsbakks minneturnering

De «gamle» fortsatt eldst

Adrian (18) ga alt for Namsos i lag-NM i judo

– Aldri kjent verre smerte

FOSNES: Formannskapet i Fosnes innstiller overfor kommunestyret på å godkjenne et forslag til revidert plan for detaljregulering av Vestgård hytteområde på Sørsjøen.

Planen erstatter tidligere plan, og den nye planen åpner for at hytteområdet kan utvides med sju nye fritidsboliger, i tillegg til de fire som allerede er i planområdet. Det vises til at terrengformasjonene ligger til rette for flere fritidsboliger i området.

Det er Sigbjørn H. Westgård som er grunneier for hytteområdet.

Mer å lese på Namdalsavisa: