Utvidelse av hyttefelt i Fosnes

Flere nyheter

Kronprinsparet besøker Namdalen

Strålende høstvær i vente

Siste finpuss før kronprinsparet kommer

– Slik hilser du på dem!

Namdal LK ønsker å være mer enn en «stafettklubb»

Fra veg til bane

Ny leder i næringsforeninga for YN er imponert over det lokale næringslivet

Ny mann i sjefsstolen

FOSNES: Formannskapet i Fosnes innstiller overfor kommunestyret på å godkjenne et forslag til revidert plan for detaljregulering av Vestgård hytteområde på Sørsjøen.

Planen erstatter tidligere plan, og den nye planen åpner for at hytteområdet kan utvides med sju nye fritidsboliger, i tillegg til de fire som allerede er i planområdet. Det vises til at terrengformasjonene ligger til rette for flere fritidsboliger i området.

Det er Sigbjørn H. Westgård som er grunneier for hytteområdet.

Mer å lese på Namdalsavisa: