Fortsetter kloringa

Bakteriefunn Vannet i Namsos vil bli tilsatt klor helt til alle bakteriene er fjernet.

Bakteriefunn Vannet i Namsos vil bli tilsatt klor helt til alle bakteriene er fjernet.

Det lukter og smaker fortsatt klor av vannet i Namsos.

NAMSOS: Årsaken er at vannet fra hovedanlegget i Tavlåa fortsatt tilsettes klor etter bakteriefunn i Klinga/Bangsund-området for noen uker siden.

– Vi ser at tiltaket virker, men det dukker fortsatt opp mindre «forekomster» enkelte steder med ujevne mellomrom. Tilsynsmyndigheten anbefaler at vi fortsetter med tiltakene til vi har fått fjernet alle bakteriene og har alt under full kontroll, opplyser Namsos kommune.

Dermed må forbrukerne i Namsos fortsatt påregne vann med lukt og smak av klor, men dette utgjør ingen helserisiko.

– I tillegg til klorering er det også renset flere kilometer med vannledning de siste ukene, opplyser kommunen.

Mer å lese på Namdalsavisa: