Nå vil Blåfjell as også starte med oppdrett av regnbueørret

Flere nyheter

Fylkesleder i Norsk forbund for utviklingshemmede reagerer

– Trist og diskriminerende

Leka og Bindal kan få fortsette som selvstendige kommuner

«Jeg er så rørt at nå renner tårene»

Bråholmen Eiendom AS kjøper Ingebrigtsen-gården

Nå får denne bygården nyeier

LIERNE: Det kommer fram i sakspapirene til formannskapets møte 5. oktober.

 Blåfjell AS fikk allerede i 2014 konsesjon til å starte landbasert oppdrett av settefisk, stamfisk og matfisk av røye.

 Imidlertid har det vist seg at tilgang til røyerogn er begrenset, og Blåfjell søker om konsesjon til oppdrett av regnbueørret som alternativ eller i tillegg til røyeoppdretten.

 Dette for å spre risiko. Rådmannen er positiv til søknaden, og innstiller på at det gis konsesjon.

Mer å lese på Namdalsavisa: