Vies i kommunestyresalen

Flere nyheter

Se bildeserie fra julekonsert

Ingen lager jul som D.D.E.

Har samlet inn over 11.000 for at vanskeligstilte barn skal få en god jul

Linnea (8) er årets julenisse

Har samlet inn over 11.000 for at vanskeligstilte barn skal få en god jul

Linnea (8) er årets julenisse

OVERHALLA: Rådmannen i Overhalla foreslår at kommunestyresalen velges som fast seremonirom når vigselsretten overføres til kommunene fra nyttår – og at vigselsretten ivaretas av ordfører og varaordfører.

Ønskes vigsler andre steder, må det drøftes og avklares i hvert enkelt tilfelle. Rådmannen mener at kommunestyret må drøfte om tilbudet skal gis til brudefolk bosatt i andre kommuner og om det skal åpnes for at vigsler kan skje andre steder og utenfor ordinær åpningstid.

Mer å lese på Namdalsavisa: