Kommunal navnekomite

Flere nyheter

Det går ikke så det griner i reiselivet, men det grines over løftebrudd

Arbeidsplasser i fare

Trude Wester hedret under generalforsamlinga i NHO Service

– En pris som betyr mye

Vil tilby varer fra ulike overskuddslager

Slik skal Britt slå billigkjedene på pris

YTRE NAMDAL: Innen 1. februar må kommunestyrene i Nærøy, Vikna, Leka og Bindal ha bestemt navnet på den nye storkommunen i Ytre Namdal.

Rådmannen i Nærøy foreslår at formannskapet vedtar å opprette en navnekomite som skal bestå av ordførerne, en politiker og en representant fra frivillige organisasjoner som er opptatt av navnearbeid. Komiteen skal sørge for bred involvering og fremme forslag til kommunestyrene innen 1. januar.

Leka oppfordres spesielt til å oppnevne medlemmer til komiteen, selv om kommunen har reservert seg mot å delta i arbeidet med nytt kommunenavn.

Mer å lese på Namdalsavisa: