Gutvik får garanti

Flere nyheter

Bilkjøring har rasert fire kilometer av skiløypa på Spillum

Løypesjefen: – Jeg blir bare lei meg!

I 1957 startet Bjørn Lie Namsos Vektløfterklubb. 60 år senere er han fortsatt pådriver i miljøet.

Snart 82 år, men fortsatt sterk som en Bjørn ...

Kommuner føler seg forbigått i politireformen

– Dette svekker tilliten

LEKA: Leka kommunestyre har vedtatt å gi garanti til Gutvik Vassverk SA i 26 år. Garantien gjelder låneopptak i størrelse 800.000 kroner.

Garantien gis i form av simpel kausjon eller selvskyldnerkausjon. Vedtaket forutsetter også at Gutvik Vassverk SA har vedtekter som tilfredsstiller Fylkesmannens krav til innhold. Lånet skal brukes til å ordne opp i ei ny vannledning som ikke fungerer. Denne går fra Sørgutvikvatnet til Gutvik.

Mer å lese på Namdalsavisa: