Rektorstillinga endres

Flere nyheter

«Halve» namdalsbenken blir samferdselspolitikere

Namdalen baner veg

Åpner tomtesalget i november

Snart oppstart i Skorovatn

Flertall for å kjøpe brakker til 15,5 millioner for å huse voksenopplæringa

Skal kjøpe brakker til 15,5 millioner

Bakklandet og Nærøy kommer best ut av namdalske legekontor i Forbrukerrådets test

– Vi har forstått at vi er en servicebedrift

LEKA: Rektor ved Leka skole skal heretter kun ha ansvaret for grunnskolen, og ikke lenger for musikk- og kulturskolen og voksenopplæringa. Samtidig skal det opprettes en ny helstilling som oppvekstleder.

Dette vedtok kommunestyret i Leka torsdag. Den nye oppvekstlederen skal ivareta skolefaglig ledelse, barnehageoppgaver på kommunenivå og være rektor ved musikk- og kulturskolen og voksenopplæringa. I tillegg vil noe organisering av flyktningtjenesten bli tillagt stillinga.

Mer å lese på Namdalsavisa: