Snipp snap snute, nakenbildet ligger ute

ill
            (Foto: Colourbox)

illFoto: Colourbox

Å ta et bilde av seg selv når man er naken er verken farlig eller ulovlig. Men idet bildet blir delt med andre, kan det oppstå problemer.

Motivasjonen for å ta og sende nakenbilder er ulik. Mange synes det er spennende og opphissende, og noen nyter det å få positiv tilbakemelding på kroppen sin. Dessverre blir også flere presset til å sende. Litt under en av tre jenter som har sendt nakenbilder har følt seg presset til det, mens omtrent ingen gutter sier det samme. Her snakker vi ikke nødvendigvis om utpressing ved hjelp av trusler, men som en del av rt sosialt spill hvor man må sende bilder for å holde seg populær og opprettholde interessen. Vi vet dessverre også at det å ha et bilde av noen andre av seksuell karakter innbefatter makt, noe man kan true andre med.

I smarttelefonens tidsalder er veien kort fra et bilde er tatt, til det kan deles med andre. Nakenbilder deles i stor skala og de som deler, er venner, klassekamerater eller tidligere kjærester. De yngste er bare ti år.

Dessverre sier mange at de ikke forteller det til foreldrene dersom et nakenbilde er kommet på avveie. De er redd for reaksjoner og for å skuffe dem. Derfor blir mange sittende alene med redselen. Det største problemet er jo ikke nødvendigvis at man har vært naken, men at noen har spredt det videre uten samtykke. Det skaper skam og lite åpenhet dersom vi sier til de unge at de ALDRI må gjøre noe sånt, når det kanskje allerede er gjort. Terskelen for å komme til oss etter en sånn formaning blir milehøy dersom de først havner i trøbbel. Uansett om de har tatt bilde selv eller delt av andre. De som får delt et bilde av seg kan oppleve sterk fordømmelse blant venner og kjente. Venner snur ryggen til og dessverre avhenger ofte fordømmelsen av hvilket kjønn man tilhører. Jenter stemples som «hore», mens gutter får «kred» for å ha delt seksuelle bilder.

En undersøkelse av Norsk senter for informasjonssikring viser at flere unge ikke vet at deling av slike bilder kan være et lovbrudd. Mange tenker at det å sende bilder er vanlig og at når noe først er delt, så må du regne med at det spres videre. Å bli dømt for å ha delt seksuelt krenkende bilder av barn kan lukke mange dører for domfelte. Det kan hindre reiser til land som krever visum og få konsekvenser når du skal søke om skoleplass eller på jobb. Forsvaret, Politihøgskolen, verv i idretten, jobb i barnehager og helsevesen er for eksempel områder som forutsetter at du har vandelsattesten i orden.

Unge tar beslutninger på en helt annen måte enn det voksne gjør. De kortsiktige fordelene vinner ofte over de langsiktige ulempene. De tenker sjelden på smerten og konsekvensene for den som får bildet delt eller at de de gjør er ulovlig. Ukritisk deling av bilder er faktisk et samfunnsproblem i et likestilt og opplyst land som Norge. Men barn og unge vet ikke nødvendigvis dette på egen hånd. Derfor må vi hjelpe dem slik at de forstår hva som skjer når de deler eller videresender et bilde uten samtykke.

Mer å lese på Namdalsavisa: