Hett og trangt leiemarked i Ytre Namdal

Byggeaktører foretrekker brakkerigger

Stor bevegelse og et hett leiemarked gjør at arbeiderne bosetter seg i brakker mens de jobber med de store bygge- prosjektene i Ytre Namdal.

Brakker Både Birger Pedersen AS, GL-bygg og Øksnes Entrreprenør har satt opp brakkerigger på industriområdet på Marøya.Foto: Lena Erikke Hatland

Vi ser at Vikna og Nærøy er et satsingsområde. Kommer det flere jobber, er det egentlig bare å bygge på.

Stig Olav Barlien GL-Bygg
NAMDALSAVISA

MARØYA: Birger Pedersen AS, GL-bygg og Øksnes Entreprenør har søkt Nærøy kommune om tillatelse til oppføring av midlertidige brakkerigger på Marøystrand industriområde.

Bakgrunnen er stor pågang på leiemarkedet, samt at entreprenørene ønsker å være mer tilgjengelige i regionen.

– Det er veldig stor pågang på det som tilbys av utleiemuligheter og campingplasser. Vi har jobbet mye i Rørvik, og har god erfaring med å leie. Men når vi nå fikk mulighet til å sette opp egen rigg, valgte vi å gjøre det, sier Øyvind Barland i Birger Pedersen AS.

Vanskelig å leie

Til sammen utgjør de omsøkte tiltakene 795 bebygd areal.

– Det er vanskelig å leie bolig i Rørvik når vi er såpass mange som kommer, så vi har satt opp en boligrigg med kapasitet til åtte personer. All erfaring tilsier at det er vanskelig å skaffe til veie så mye overnatting, da blir vi i så fall spredd for alle vinder, sier Barland.

– Når vi er tre aktører som gjør det samme, sier det en del om behovet.

Birger Pedersen AS begynte med arbeidet i uke 40, og de synes boligbrakker er en grei måte å etablere seg på.

– Det er snakk om moderne brakker med eget bad. Det er positivt at arbeiderne vet hva de har, og at de slipper å pakke ned til helga. Dette er ei god løsning når det ikke er noe bedre alternativ, sier Barland.

GL-bygg og Birger Pedersen, som er entreprenører på henholdsvis Helsehuset i Vikna og verkstedhallen til Ytre Namdal videregående skole, har fått midlertidig tillatelse i to år, mens Øksnes Entreprenør sin brakkerigg skal stå fram til byggeprosjektet er ferdigstilt.

Sistnevnte har startet arbeidet med Rørvik Marinas anlegg på Marøystand nærings- område. Anlegget, som har en prislapp på 100 millioner kroner, skal i utgangspunktet være ferdig sommeren 2018. Entreprenøren, som holder til i Myre, har ført opp 13 brakker med bebygd areal på 320 kvadratmeter.

Vil bygge på

GL-bygg har til sammen kommet med 18 brakker.

– Av dem er det ti bolig- brakker for overnatting. Det er egen dusj i hver brakke, og vi har fellesrom med kjøkken og kokemuligheter, sier prosjektleder Stig Olav Barlien.

– Vi ser at Vikna og Nærøy er et satsingsområde. Kommer det flere jobber, er det egentlig bare å bygge på den riggen vi har etablert der.

Alle søknadene ble godkjent av Nærøy kommune, og de tre aktørene har allerede etablert seg på Marøya. GL-bygg ser for seg å ha brakkene som base for å være mer konkurransedyktig i regionen.

– Vi ser at det er store muligheter som kommer med tida. Det er veldig stor rørelse i regionen, og det har vi tenkt å være med på, sier Barlien.

GL-bygg har ikke prøvd seg på leiemarkedet, for de opplever at arbeidsfolket er mest interessert i brakkerigg.

– Vi ser hvordan markedet er, og da velger vi heller å ta den kostnaden enn å kon- kurere på et hett leiemarked.