Skjenkekontrollen fant ingen lovbrudd

Flere nyheter

Fornyet åremål og nominasjon til gjev pris

En god dag for Petter

Fylkesleder i Norsk forbund for utviklingshemmede reagerer

– Trist og diskriminerende

Leka og Bindal kan få fortsette som selvstendige kommuner

«Jeg er så rørt at nå renner tårene»

NAMDALSEID: I september utførte Nordfjeldske kontroll salgs-, skjenke- og røykekontroll på flere steder i Namdalseid. Rapportene etter kontrollen viser at det ikke ble solgt eller skjenket alkohol til mindreårige eller til åpenbart berusede personer, og salgs- og skjenketida ble overholdt.

På butikkene var tobakksvarer oppbevart i nøytrale skap, det var ingen reklame for tobakk og salg foregikk i lovlige former. Rapporten til kommunen konkluderer med at bestemmelsene blir overholdt på en god måte.

Mer å lese på Namdalsavisa: