Sp med spørsmål i Nærøy kommunestyre

Ordfører vil støtte forslag om reversering

Ordfører Steinar Aspli (Sp) går inn for at Nærøy kommunestyre skal søke om reversering av Stortingets tvangsvedtak om sammenslåing av Bindal, Leka, Nærøy og Vikna kommuner.

REVERSERING Nærøy-ordfører Steinar Aspli støtter forslaget fra sitt lokale senterpartilag om å søke Storinget om reversering av vedtaket om tvangssammenslåing av Nærøy, Leka, Vikna og Bindal. Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

KOLVEREID: Det blir en ny debatt om kommunereformen når kommunestyret i Nærøy møtes torsdag.

Bakgrunnen er en interpellasjon som Sps lokallag i de fire kommunene har stilt til sine respektive kommunestyrer.

– Min holdning til interpellasjonen er at jeg vil be kommunestyret avgjøre om saken skal tas opp til behandling. Om det blir flertall for forslaget i interpellasjonen om at Nærøy kommune skal søke Stortinget om reversering, vil rådmannen få i oppdrag å forberede en sak til politisk behandling så fort som mulig, sier Aspli.

Støtter forslaget

Nærøy-ordføreren er klar på at han vil støtte forslaget fra sitt lokalparti om å stemme for at det søkes om reversering.

– Ja, jeg har hele tida sagt at tvangsvedtaket ikke kan betegnes som et godt vedtak. Som ordfører har jeg vært lojal og jobbet i tråd med de vedtakene som er fattet. Om kommunestyret i Nærøy nå vil gå inn for en søknad om reversering, vil jeg som ordfører forholde meg til det, sier Steinar Aspli.

Ordføreren svarer nei på spørsmålet om han har deltatt i lokalpartiets behandling av interpellasjonen om en eventuell reverseringssøknad.

Ikke med i behandlinga

– Nei, jeg har ikke vært involvert i prosessen, men jeg visste at interpellasjonen ville komme fordi jeg var kontaktet om et par formaliteter. Jeg var også til stede på møtet i Nærøy Senterparti da det ble vedtatt å fremme en likelydende interpellasjon i de fire kommunene, forteller Aspli.

Om et flertall i Nærøy kommunestyre vil støtte forslaget om en reverseringssøknad, er høyst usikkert. Senterpartiet har ti av kommunestyrets medlemmer. Det betyr at minimum fire representanter fra de andre partiene må dele Sp-gruppas syn.

Da Vikna kommunestyre behandlet interpellasjonen med det samme innholdet i forrige uke, ble den avvist med 18 mot fire stemmer.

Det kommer dermed ingen søknad om reversering fra Viknas side.

Torsdag skal også kommunestyret i Bindal behandle en tilsvarende interpellasjon.