– Kan tjene et hundretall millioner kroner

Flere nyheter

NTE-advokat slakter Sintefs konklusjoner etter Flatanger-brannen

– Arbeidet står til stryk

Innleder sesongen med verdenscupdeltakelse i Lake Louise til helga

Nå skal Stian gi full gass mot OL-plass

I helga er det klart for revyfest i trønderhovedstaden

Ungdommen skal forsvare Namdalens revyære

Odd Skarstad (76) har skrevet om det overnaturlige

Det skjedde noe som gjorde ateisten til en spirituell mann

Nytt forslag kan være gull verdt for oppdrettsnæringa, fastslår stortingsrepresentant Sivert Bjørnstad (Frp).

OSLO: I oktober fastsatte Nærings- og fiskeridepartementet ved fiskeriministeren de nye produksjonsområdene for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret.

Nå sender det samme departementet på høring et forslag om hvordan oppdrettsnæringa skal få mulighet til å vokse. Forslaget kan gi et hundretall millioner kroner i frie inntekter til trønderske kommuner og fylkeskommunen.

– Beregninger så langt viser at trønderske kommuner og den nye, felles fylkeskommunen Trøndelag kan tjene et hundretall millioner kroner hvis næringa ønsker å kjøpe veksten, sier Sivert Bjørnstad, stortingsrepresentant for FrP fra Sør-Trøndelag, og medlem av finanskomiteen, i en pressemelding.

Havbruksfondet ble vedtatt av Stortinget i forbindelse med behandlinga av havbruksmeldingen i 2015, og skal sikre kommuner og fylkeskommuner en rettmessig andel av den verdiskapningen oppdrettsnæringen skaper i den enkelte kommune og den enkelte fylkeskommune. Tidligere har så å si alle midler tilfalt staten.

– Det er selvsagt naturlig at det er kommunene som skal ha den største delen av konsesjonsvederlagene som oppdrettsnæringen betaler for vekst. Det er i kommunene verdiskapningen skjer, sier Bjørnstad, som legger til at dette kommer på toppen av historisk gode overføringer fra stat til kommune de siste årene.

Oversikt over inntekter i utvalgte kommuner:

KommuneMill. kr.
Trøndelag Fylkeskommune54,29 mill.
Flatanger25,46 mill.
Fosnes6,53 mill.
Leka14,28 mill.
Namsos4,76 mill.
Nærøy47,93 mill.
Vikna31,86 mill.
Mer å lese på Namdalsavisa: