Fylkesleder i Norsk forbund for utviklingshemmede reagerer

– Trist og diskriminerende

Snorre Ness mener måten overlege Arne Holst Sollie valgte å ordlegge seg på er diskriminerende.

KRITISK – Vi lever i et samfunn hvor du har lov til å si hva du vil, men å fleipe med personer med utviklingshemming, som ikke engang er berørt av denne konflikten mellom legene og ledelsen i Helse Nord-Trøndelag, det er forkastelig, sier fylkesleder for Norsk forbund for utviklingshemmede, Snorre Ness.Foto: Bjørn Tore Ness

Å strø rundt seg med beklagelser hjelper ikke i denne sammenheng. Dette har med holdninger å gjøre.

Snorre Ness
NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Det er veldig dumt av overlege Sollie å bruke andre mennesker som eksempel når han skal snakke negativt om sine egne ledere. I tillegg løfter han fram ei gruppe mennesker som har behov for støtte for å ta seg fram i samfunnet vårt. Det er både trasig, trist og diskriminerende, sier Snorre Ness, som er fylkesleder for Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU) – og leder for regionalt brukerutvalg i Helse Midt-Norge.

Ment som en fleip

– Når en betrodd person i helseforetaket opptrer på denne måten, skaper han ikke den tilliten som forventes av en lege i et helseforetaket, som har verdier som går på trygghet, respekt og likebehandling, sier Ness.

KRASS KRITIKK: Overlege i Helse Nord-Trøndelag, Arne Holst Sollie, skapte sterke reaksjoner etter et Facebook-innlegg han publiserte på sin profil. – Setninga om psykisk utviklingshemmede var ment som en fleip, uttalte Sollie i tirsdagens NA.Foto: Namdalsavisa

 

Namdalsavisa skrev tirsdag om overlegen på Sykehuset Levanger, som i et Facebook-innlegg om omorganiseringsprosessen i Helse Nord-Trøndelag, valgte å ordlegge seg slik:

«...ansett psykisk utviklingshemmede som ledere, de finner sjelden på dyre omorganiseringer».

Overlegen presiserte gjentatte ganger at formuleringa ble sagt på fleip – uten at det på noen måte rettferdiggjør måten han ordla seg på, mener Ness.


Overlege ved Sykehuset Levanger:

«Ansett psykisk utviklingshemmede som ledere, de finner sjelden på dyre omorganiseringer»

Overlege i Helse Nord-Trøndelag skaper sterke reaksjoner etter krass kritikk i Facebook- innlegg.

 

– Kan ikke forsvare seg

– Vi lever i et samfunn hvor du har lov til å si hva du vil, men å fleipe med personer med utviklingshemming, som ikke engang er berørt av denne konflikten mellom legene og ledelsen i Helse Nord-Trøndelag, det er forkastelig. Hvis han må fleipe, burde han ha fleipet med seg selv. Han går mot ei gruppe som ikke er i stand til å forsvare seg selv, sier Ness.

– Å strø rundt seg med beklagelser hjelper ikke i denne sammenheng. Dette har med holdninger å gjøre. Jeg hadde forventet at Helse Nord-Trøndelag hadde tatt opp dette som en personalsak. Når han velger å dra andre grupper mennesker inn i en slik diskusjon, som er avhengig av et godt helsevesen, sier man samtidig noe om at disse ikke er velkommen, og det er bare trist, sier fylkeslederen for NFU.


Mangeårig kirurg, tillitsvalgt for legeforeninga og ansatterepresentant i styret i Helse Nord-Trøndelag, Rolf Larsen, mener Facebook-innlegget til Sollie har fått feil fokus.

– Måten Sollie ordla seg på var svært uheldig, men poenget hans med innlegget gikk på omorganiseringa i Helse Nord-Trøndelag. Så jeg mener saken har fått feil fokus, sier Larsen.