Dyrere parkering på sykehuset

Opp to kroner Parkeringsavgiften foreslås økt ved Sykehuset Namsos.Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

MNAMSOS: Fra årsskiftet kan det bli dyrere å parkere ved Sykehuset Namsos.

 Det er kommunen som administrerer parkeringsordninga, og rådmannen foreslår at prisen per time økes fra 15 til 17 kroner.

For parkering på de avgiftsbelagte parkeringsplassene i sentrum foreslås det ingen økning av prisen som i dag er 15 kroner per time.