Elev omtaler Namsos ungdomsskole som en demotiverende og dårlig skole

Har forbedret ventilasjon og skiftet vinduer

Et deprimerende fengsel. Sprekker i vegger og dårlig inneklima, Slik beskriver en elev Namsos ungdomsskole.

rehabiliteringsbehov Det er stort behov for rehabilitering ved Namsos ungdomsskole. Det erkjenner både rektor og oppvekstsjef som peker på det positive i at ventilasjonsanlegget nå er forbedret og vil gi et godt inneklima.Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Både rektor Grete Mo ved Namsos ungdomsskole og oppvekstsjef Svein Arild Rye i Namsos bifaller det ungdommelige engasjementet som kom til uttrykk i et leserinnlegg i NA tirsdag. Og begge medgir at Namsos ungdomsskole delvis er i dårlig forfatning.


 

Men – det er i den senere tid gjort utbedringer for å bedre inneklimaet, opplyser både Mo og Rye.

BIFALLER Oppvekstsjef Svein Arild Rye setter pris på engasjementet fra eleven som klager på skolemiljøet.Foto: Bjørn Tore Ness

 

Som for 50 år siden

I leserinnlegget tar eleven et oppgjør med det vedkommende kaller en dårlig og demotiverende skole.

«Ungdomsskolen er akkurat lik nå som den var for 50 år siden, og alle rommene oppmuntrer ikke til læring – de er fargeløse med grå, hvite eller dystre farger», skriver eleven som har ønsket å være anonym.

– Bra skrevet – og jeg forstår elevene. I enkelte klasserom ser det ut sånn. Det fysiske miljøet er dårlig enkelte steder, medgir rektor Grete Mo.


Namsos Høyre ble nedstemt i kommunestyret

Vil utrede ny ungdomsskole

Lisa Gamst Aglen og Amund Lein, Høyres varaordfører og gruppeleder i Namsos, mener at det er på tide å starte arbeidet med å planlegge en ny, stor ungdomsskole i Namsos sentrum.

 

Bedre ventilasjon

Hun påpeker imidlertid at det er blitt gjort en hel del den siste tida for å forbedre inneklimaet.

– Deler av ventilasjons- anlegget er skiftet ut. Det er rett og slett gjort mye for å forbedre inneklimaet. Jeg merker det godt selv. Jeg slet også – i likhet med en del elever – med hodepine på grunn av tung luft i kontorfløya, men nå er det blitt langt bedre, sier Mo.

Hun mener også at elevene vil kjenne forskjell, især når det igjen går mot varmere tider utover våren og solsteiken står mot vinduene.

TRENGER VEDLIKEHOLD – Det fysiske miljøet er dårlig enkelte steder, medgir rektor Grete Mo.

 

Skifter vinduer

– Vi er også i ferd med å skifte ut vinduene. Jeg erkjenner at vi ikke har hatt gode nok utluftingsmuligheter på skolen, sier Mo og legger til:

– Rutene i hele tredjeetasjen er skiftet ut og vi er i gang med dette også i andre etasje. Jeg regner med at utskifting av resten av vinduene i andre etasje er med på 2018-budsjettet. Mo understreker at det er mange vinduer å skifte ut og at de må tas pø om pø. Rektoren er klar på at dette nødvendigvis kommer til å ta litt tid.

Det ser trasig ut

Når det gjelder de fysiske omgivelsene på enkelte klasserom, gir Mo eleven rett i at det ser trasig ut enkelte steder.

– Det er ikke bare å lappe og flikke på ting som holder på å bli ødelagt. Jeg forstår også at det er lett å rive opp tapetet når det stikker ut en flik fra før. Det blir ikke godt nok tatt vare på, sier hun og legger til at skolen planlegger å bytte ut stoler og skap på enkelte klasserom med det første.

– Det som er mest synd med Namsos ungdomsskole er at den ikke er organisert slik at du får til å drive etter dagens mål, sier rektor Grete Mo.

Store rehabiliteringsbehov

Oppvekstsjef Svein Arild Rye er innforstått med at det er store rehabiliteringsbehov på Namsos ungdomsskole. Han påpeker i likhet med Mo at det er tatt grep for å forbedre inneklima og skifte ut dårlige vinduer.

– Hvis normene ikke følges slik at elevene har et trygt og godt opplæringsmiljø, vil tilsynsmyndigheten avdekke det, påpeker Rye som opplyser at Kommuneoverlegen i Midtre Namdal skal i gang med tilsyn på alle skoler og barnehager i 2018.

– Eleven tar også opp fram- tidig skolestruktur i leser- innlegget sitt og tar til orde for å bygge to nye ungdomsskoler i Namsos. Kommentar til det?

– Fra rådmannens side legges det opp til at skolestrukturen er ett av flere områder som vi bli vurdert i kommende økonomiplanperiode. I den sammenhengen er det også naturlig å vurdere hvorvidt det bør være en eller to ungdomsskoler i byen. Ei slik utredning krever bred involvering fra flere. Det er ikke mulig å konkludere allerede nå på utfallet av utredninga, sier Rye.