To år til storkommunen er et faktum – ordførertrioen vil fortsette

Slik blir det nye kommunestyret

Om to år er «nye» Namsos etablert. De tre ordførerne i Namsos, Namdalseid og Fosnes er alle villige til å fortsette sitt politiske engasjement – men bare en kan ta på seg ordførerkjedet etter 1. januar 2020.

GODT SAMARBEID Samarbeidet mellom ordfører-trioen er så godt at både Trygve Sandvik (til venstre), Steinar Lyngstad og Arnhild Holstad er innstilt på å fortsette i lokalpolitikken etter valget i 2019. NA tror at Lyngstad blir varaordfører i «nye» Namsos.Foto: Pål Morten Skaret

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Jeg vil stille meg til disposisjon når nominasjonsprosessen starter. Samtidig må jeg ikke være ordfører, jeg må vite at jeg er ønsket. Om partiet vil satse på en annen ordførerkandidat, er det greit, sier Namsos-ordfører Arnhild Holstad (Ap).

Steinar Lyngstad, ordfører for Sp i Namdalseid, er også innstilt på å være med videre. Det samme er Fosnes-ordfører Trygve Sandvik (Sp).


«Nye» Namsos

1. januar slås Namsos, Namdalseid og Fosnes sammen til en kommune.

Kommunestyret skal ha 41 representanter.

Om valgresultatet for 2015 legges til grunn, tyder alt på at Arnhild Holstad (Ap) blir den første ordføreren i storkommunen når Namsos, Fosnes og Namdalseid slås sammen fra 1. januar 2020.

Om valgresultatet fra 2015 legges til grunn, vil Ap og Sp få de klart største gruppene i det nye kommunestyret med henholdsvis 18 og åtte representanter.

De andre partiene får mellom fem og en plasser i kommunestyret.

 

En god prosess

– Vi er midt i en god prosess med tanke på å skape en ny kommune. Det arbeidet har jeg lyst til å være med på, også etter at nykommunen er etablert, sier Lyngstad.

– Ja, jeg stiller meg til disposisjon for nominasjonskomiteen og har lyst til fortsatt å være politisk aktiv. I Fosnes er mange opptatt av hvordan mulig- hetene for påvirkning og medvirkning vil bli i nykommunen. Derfor er det viktig at vi som er med i arbeidet som pågår nå, også blir med videre, sier Sandvik.

Både Arbeiderpartiet og Senterpartiet har startet prosessen med å slå sammen sine nåværende kommune- partier til et lokalparti for den nye storkommunen.

Nominasjon før jul

– Vi har invitert de to andre lokalpartiene i Sp til et felles møte. Der vil vi drøfte sammenslåing av de tre kommunepartiene. Videre tas det sikte på at nominasjonsmøtet foran kommunevalget i 2019 skal avvikles før jul i år, sier Lyngstad som også er leder i Namdalseid Sp.

Et tilsvarende løp gjennomføres også i Arbeiderpartiet. Planen er å avholde årsmøter i de eksisterende kommune- partiene og et stiftelsesmøte for det nye kommunepartiet i løpet av januar.

I både Ap og Sp legges det opp til at listene foran kommunevalget i 2019 skal være klare i 2018.

– Vi skal få på plass ei liste som tar hensyn til både alder, kjønn og geografi. Det blir et spennende arbeid, sier Steinar Lyngstad.

I intensjonsavtalen som ligger til grunn for arbeidet med å slå sammen de tre kommunene, er det bestemt at kommunestyret i «nye» Namsos skal ha 41 representanter og at formannskapet skal ha 11 medlemmer.

Ap suverent størst

Ved å legge sammen stemmetallene for partiene i de tre kommunene, har NA regnet ut ei mandatfordeling basert på valgresultatene fra både kommunevalget og fylkestingsvalget i de tre kommunene i 2015.

Selv om partienes oppslutning varierer en del på grunn av at enkelte parti ikke stilte lister i alle tre kommunene, og at andre forhold åpenbart hadde betydning for resultatet, er det forholdsvis liten variasjon i den tenkte fordelinga av de 41 kommunestyreplassene.

Arbeiderpartiet vil få den suverent største gruppa i det nye kommunestyret med 16–18 plasser. Senterpartiet får åtte plassert både når kommunevalget og fylkestingsvalget legges til grunn.

SV og Høyre kniver om å bli det tredje største partiet med fire eller fem kommunestyre- representanter.

Venstre, Frp og KrF må etter NAs beregning basere seg på at de vil bli representert i det nye kommunestyret med en, to eller tre representanter.

Med utgangspunkt i ei slik beregning basert på valg- resultatet i 2015, synes det opplagt at Arnhild Holstad blir den første ordføreren i storkommunen og at Steinar Lyngstad blir varaordfører.