Mann erkjente straffskyld etter voldtektsparagraf

Hadde sex med 13-åring

De møttes på snapchat og han var fullstendig klar over at hun var mindreårig. Likevel hadde de seksuell omgang ved fire tilfeller i fjor sommer.

STRAFF OG ERSTATNING Statsadvokat Jarle Wikdahl (stående) ba om to år og ni måneders fengsel for gjentatte samleier med ei mindreårig jente, mend bistandsadvokat Endre Gansmo Lysø fremmet krav om oppreisningserstatning. Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Ja, svarte tiltalte på spørsmålet fra sorenskriver Lisa Elin Bech om han erkjente straffskyld etter tiltalen.

En mann i begynnelsen av 20-åra fra Midtre Namdal sto tirsdag tiltalt i Namdal tingrett etter en av voldtektsparagrafene i straffeloven som omhandler samleie med barn under 14 år. Tiltalen omfattet fire tilfeller som ifølge både fornærmedes og tiltaltes forklaringer skjedde i løpet av en tre ukers periode sommeren 2017.

Borte om natta

Forholdet mellom de to ble oppdaget da jentas mor våknet ei natt og oppdaget at dattera ikke var heime. Samme natt og dagen etter konfronterte hun og andre foresatte/familiemedlemmer jenta, og etter en lengre samtale fortalte hun omsider hva som hadde skjedd. Mor tok da kontakt med politiet og mannen vedgikk i avhør påstandene jenta hadde kommet med.

Jenta forklarte i det tilrettelagte avhøret som ble avspilt i retten at de to traff hverandre på snapchat og hadde kjent hverandre i omkring to måneder før de begynte å treffe hverandre oftere i virkeligheten og ikke bare på sosiale medier.Mann i 20-åra sa seg skyldig i voldtekt

En mann tidlig i 20-åra fra Midtre Namdal står tiltalt i Namdal tingrett for voldtekt av ei 13 år gammel jente.

 

Hun forklarte seg greit om hva som hadde skjedd ved de fire anledningene og ga nok detaljer til at retten kunne danne seg et bilde av de ulike hendelsene.

Tiltalte hadde ingen innvendinger mot jentas forklaring og bekreftet at det hadde foregått slik jenta framstilte det.

Jenta var bare 13 år og 10 måneder da det første samleiet fant sted, og i retten vedgikk tiltalte at han visste at hun var under 16 år, men ikke nøyaktig hvor gammel hun var annet enn hvilket år hun var født.

Han sa også at han på det aktuelle tidspunktet var klar over at han kunne bli straffet med fengsel om forholdet ble kjent. Men i retten sa han at han ikke var klar over de betydelig skjerpende konsekvensene av at jenta var under 14 år.

Det kom ikke fram opplysninger som tydet på at tiltalte hadde brukt vold eller tvang overfor den mindreårige jenta.

– Jeg visste at det ikke var greit og det var ikke planlagt, det skjedde bare, forklarte tiltalte.

Betydelig strafferabatt

I utgangspunktet skal straffen for samleie med barn under 14 år ligge på fire års ubetinget fengsel, og loven har en minstestraff på tre år.

– Det er mulig å gå under minstestraffen når vi, som i denne saken, har å gjøre med en umiddelbar og uforbeholden tilståelse, sa statsadvokat Jarle Wikdahl i sitt sluttinnlegg.

Før han la ned påstand om to år og ni måneders fengsel, hvorav inntil seks måneder av straffen kunne gjøres betinget med fire års prøvetid.

– Det er likevel under sterk tvil jeg antyder at deler av dommen kan gjøres betinget, sa Wikdahl, men viste til omstendighetene i saken. Det ble ikke lagt ned påstand om saksomkostninger.

Bistandsadvokat Endre Gansmo Lysø la på vegne av jenta fram et krav om oppreisningserstatning på inntil 150.000 kroner som er i samsvar med normen i voldtektssaker.

Forsvarer Siw Bleikvassli ba om at tiltalte ble behandlet på mildeste måte. Bleikvassli anmodet retten om se på muligheten for å gjøre en større del av dommen betinget ut ifra tiltaltes situasjon.

– Han har allerede hatt en betydelig belastning som følge av omstendighetene rundt denne saken, bemerket forsvareren og viste til tiltaltes egen forklaring og detaljer som kom fram under rettsforhandlinga.

Forsvareren mente også at kravet om erstatning lå altfor høyt, og antydet at den burde ligg ned mot en tredel av det påståtte beløpet.

Dom i saken ventes i slutten av denne uka.