Et nytt Namsos Høyre ser dagens lys

– Har ambisiøse mål

Med et overordnet mål om 20 prosent oppslutning ved neste valg, har det nyetablerte Namsos Høyre brettet opp ermene og er klare for kamp.

Spennende tid Tom C. Prytz ser fram mot det han selv kategoriserer som ei spennende tid fram mot neste valg.Foto: Jonas Olsen

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Onsdag kveld ble ført inn i ettertida som en historisk kveld. Namsos Høyre, som har eksistert siden 1876, ble avviklet. Det samme ble Namdalseid Høyre. Like etterpå gikk medlemmene fra de to kommuneforeningene sammen og stiftet Namsos Høyre. Et felles kommuneparti for Høyre med medlemmer fra både Namsos, Fosnes og Namdalseid.

– Vi har valgt å gjøre det veldig formelt slik. Vi har jobbet fram nye vedtekter, noe vi har brukt mye tid på. Det har vært mye arbeid i forkant av stiftelsesmøtet, og da mest med å få tilpasset vedtektene, sier Tom C. Prytz.

Stiftelsesmøte Onsdag ble det nye Namsos Høyre stiftet. Foto: Amund Lein

 

Nytt styre

Det ble valgt et styre i den nye foreninga, og den kommende uka blir det kalt inn til et møte hvor det skal velges ny leder.

Styremedlemmene i det nye Namsos Høyre er;

Iren Halbostad, Bård Hansen, Mona Engstrøm, Nils Klykken, Bjørnar Nilsen, Hege Duun Nilsen og Bernt Even Seierstad. Tom C. Prytz er leder for senior Høyre, Amund Lein er gruppeleder og Lisa Aglen er varaordfører.

– De tre siste får jo en plass i styret i kraft av stillingene de har, forklarer Prytz.

– Jeg mener dette er et veldig bra styre som kan gjøre mye bra. Det som er artig er jo at dette er nye og unge folk. Samtidig får de eldre også komme med sin stemme og kan stille med litt erfaring, legger Prytz til.

Nå vender de blikket framover mot neste valg, og Prytz sier de har ambisiøse mål for de kommende årene.

Prosjekt 20

– Vi planlegger en rekke tiltak, og jobber med noe vi kaller prosjekt 20. Det betyr to ting. Det er et prosjekt opp mot året 2020, og det betyr at vi har et mål om å få et resultat på 20 prosent. Namsos endte ved forrige valg på rundt 18 prosent, mens vi i hele kommunen ligger på 16,8 prosent. Å nå 20 prosent ser vi på som oppnåelig, mener Prytz.

Han sier vider at Høyre nasjonalt har god oppslutning, og at de i Namsos skal gjøre det de kan for å følge dem.

– Vi er ganske optimistiske for tida framover. Samtidig er jeg spent på de andre partiene og hva de gjør. Arbeiderpartiet har jo hatt en uheldig episode, men det tror jeg vil snu. Så har vi jo både KrF og Senterpartiet som det blir spennende å følge med på. Nå handler det for oss å plassere oss riktig for neste valg, sier han.

Det skal også jobbes aktivt mot å få et ungdomslag opp og gå i Namsos.

– Det er bra med medlemmer i Høyre fra Namdalseid. De kommer fra en god organisasjon og de har flere ungdommer. Her ser vi kanskje kimen til et nytt ungdomsparti, sier Prytz.

Han understreker også viktigheten av region Namdal og det å stå sammen som et felles Namdalen i det nye Trøndelag.

– Namdalen er en viktig enhet i Trøndelag, mener han.