Folkemøte torsdag kveld skapte rabalder i øykommunen Leka

Gutvik-folk vil til Nærøy

Leka kommune skal bestå alene, men Gutvik på fastlandssida kan ende som en del av Nærøy kommune i framtida.

Initiativtaker Steinar Tørriseng fra Gutvik legger ikke skjul på at målet med arbeidet er å søke grensejustering og bli en del av Nærøy.Foto: Steinar Flasnes

Vi hadde avstemming på folkemøtet, der 80 prosent stemte for at vi skulle arbeide videre med saken.

Steinar Tørriseng

Stanset Lekværing og lokalpolitiker Inge Nilsen ønsket å stille på folkemøtet, men ble nektet adgang.Foto: Sturla Nordbøe

NAMDALSAVISA

LEKA: Motsetningene mellom folket på øya Leka og kommunens innbyggere på fastlandet er langt fra av ny dato. «Krigen» blusset opp til de grader etter folkemøtet om kommunetilhørighet i Gutvik torsdag kveld, der en lekværing ble nektet adgang.

– Det var litt spesielt. Jeg fikk en mail om at det var folkemøte og ville gjerne høre hva de skulle diskutere. Men jeg fikk beskjed i døra om at møtet kun var for Gutvik-folk og måtte snu, forteller Inge Nilsen fra Leka, tidligere vararepresentant i kommunestyret for Sp.

Førte til ordkrig

Nilsen sier han var spesielt nysgjerrig på hva som foregikk i bygda ettersom alle fra Gutvik hadde nektet å stå på politiske lister ved siste kommunevalg.

Lekværingen har lagt ut en status på Facebook om at han ble nektet adgang til møtet, noe som har ført til ordkrig mellom, øyfolket og folk i Gutvik.

En av bygdas fremste talsmenn, Jan Tiller, bekrefter at dette var et møte kun for folk med adresse Gutvik.

– Og det var et lukket møte, sier Tiller, som henviser øvrige kommentarer til møtets initiativtaker, Steinar Tørriseng.

Også interesserte fra Bindal fikk beskjed om at møtet bare var for folket i Gutvik.

Tørriseng bekrefter at flere saker ble drøftet blant de 31 frammøtte av totalt vel 50 innbyggerne i bygda, men at kommunetilhørighet var hovedsaken.

Ønsker seg til Nærøy

– I dag (fredag red.anm.) skal vi oppsøke de som ikke kunne komme på møtet for å få deres mening også. Vi hadde avstemming på folkemøtet, der 80 prosent stemte for at vi skulle arbeide videre med saken. Det ble også oppnevnt en komité for å jobbe videre med dette. Loven åpner for at det kan søkes om grensejustering, påpeker Steinar Tørriseng.

Han understreker at det er viktig at alle får si sin mening, noe Tørriseng påpeker aldri har skjedd for kommunens øvrige innbyggere.

– Saken skal utredes, og det vil også ha noe å si for Austra-problematikken hva Bindal velger å gjøre etter folkeavstemninga. Men målet for oss er å søke Gutvik til Nærøy, bekrefter Steinar Tørriseng.