Ambisiøse mål i næringslivet i Ytre Namdal

Ny start og varig opptur

Skriv ditt leserbrev her«DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir
Flere nyheter

Har samlet inn over 11.000 for at vanskeligstilte barn skal få en god jul

Linnea (8) er årets julenisse

Har samlet inn over 11.000 for at vanskeligstilte barn skal få en god jul

Linnea (8) er årets julenisse

Voldsbruk mot lærere i Nærøy blir sak for kommunestyret

Slår og spytter på lærere

Gatelys i grendene er dyrt for små grendelag

Lys tapper kontoene

KRONIKK

Utenfor jobb, stopp i utdanning og null forpliktelser. Lange dager, få stimulerende hendelser. «Utenforskapet» berører kanskje flere enn vi kan ane.

La det straks være sagt: Vi i Ytre Namdal Vekst brenner for enkeltindividet – og vi vet at det finnes vilje, engasjement og god kraft i alle. Uansett hvor lavt de personlige skyene for øyeblikket måtte henge. Dessuten har vi flere effektive verktøy å sette i verk.

I den store statistikken blir enkeltindivid og deres situasjon fort til trender og tall. Konkret vil vi rette søkelyset mot dette: Samtidig som graden av sysselsetting i landet faller, går arbeidsledigheten ned. En situasjon som for fellesskapet vil være dobbelt ille; men som sagt: Vi i Vekst har tro på individet – og vi mener å ha verktøy og tenkning som bokstavelig talt kan løse opp skyene.

Andelen som verken er i jobb eller som søker arbeid har altså økt mer enn arbeidsledigheten. Da bør opptil flere alarmlys blinke. Mye frustrasjon og fortvilelse kan knyttes til at en person har «parkert» i hverdagen. Andelen blant oss som arbeider må altså økes!

Alternativet til å jobbe er trygd. For fellesskapet har den andelen som er en del av det uønskede utenforskapet dobbel negativ effekt – ved redusert produktivitet og økte offentlige utgifter. Ideelt sett burde trygdepengene nyttes til å holde folk i arbeid, framfor å betale dem for å være inaktive. Ut fra sine forutsetninger og gitte egenskaper til fellesskapets beste. Slik som vi i Ytre Namdal Vekst ser det, er det på initiativ fra Nærøy kommune og i samarbeid med oss tatt grep som fungerer. Konkret gjennom ungdomsprosjektet «Steam». Her legges bevisst arbeid ned for å få ungdom som har stanset opp i utdanningsløp, eller som ikke kommer seg inn i arbeid, tilbake i fullt, eller delvis, virke.

Vekstbedriftene tilbyr varig tilrettelagt arbeid for personer med uføretrygd, og bistår arbeidssøkere på veien mot jobb i andre arbeidsrettede tiltak. Slik bidrar vi til å løfte den enkelte, samtidig som næringslivet får kvalifisert arbeidskraft som de etterspør. Ytre Namdal Vekst har over tid utviklet et godt samarbeid med lokale bedrifter – og vårt mål er å styrke dette ytterligere ved konkrete avtaler om «Inkluderende bedrift».

Næringslivet i Ytre Namdal har satt seg et ambisiøst mål: Mer enn tusen nye arbeidsplasser innen 2025. Med en arbeidsledighet på knappe to prosent i Nærøy og Vikna (per juli 2017) er det avgjørende at andelen sysselsatte øker – ikke minst ved at mennesker i «utenforskap» bys en reell mulighet til å fylle en del av de nye arbeidsplassene. Da kan både den enkelte og næringslivet nå sine mål; i en region som over tid har vist utmerket vekst.

«Inkluderende bedrift» er et verktøy for vekst og attføringsbedriftene, og Ytre Namdal Vekst er sertifisert for å håndtere dette virkemidlet utarbeidet av ASVL (Vekstbedriftenes nasjonale arbeidsgiverforening). Et viktig moment er at verktøyet bidrar til å spisse kompetansen slik at både bedriftene og kommunene som vurderer å ta opp kandidater i praksis eller jobb, underveis er sikret profesjonell og faglig oppfølging.

Fra vår side ser vi at mange lokale bedrifter er samfunnsbevisste. De er helt enkelt åpne for å gi mulighet til folk som av ulike årsaker sliter med å etablere fotfeste i arbeidslivet. Et flott utgangspunkt! Og gjennom «Inkluderende bedrift» gis den enkelte god oppfølging. Et grep kan være tilpasset arbeidstrening for de som har behov for å nærme seg arbeidslivet i sitt eget tempo. Av erfaring vet vi at trygghet og tillit er avgjørende faktorer i en slik prosess.

Vi som har jobbet lenge innen feltet personlig vekst og attføring, rår over flere tilrettelagte og interne arbeids- og opplæringstilbud til de som trenger bistand for å fungere godt i jobb. Gjennom «inkluderende bedrift» forsterker vi samarbeidet med næringslivet for å sikre at folk som både vil og kan, har muligheten. Til å ta de første avgjørende skrittene videre!

Og til sist: Med motivert ungdom og vår kompetanse på plass, håper vi at DIN bedrift er beredt på være med på ferden.

Mer å lese på Namdalsavisa: