Sjøtransport

Et kystbudsjett med vind i seilene?

Moderne havner Sjøtransporten er viktig blant annet for klimaet. Derfor er det viktig med gode rammebetingelser fra staten.
            (Foto: Tom Lysø)

Moderne havner Sjøtransporten er viktig blant annet for klimaet. Derfor er det viktig med gode rammebetingelser fra staten.Foto: Tom Lysø

Skriv ditt leserbrev her«DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir
Flere nyheter

Bilkjøring har rasert fire kilometer av skiløypa på Spillum

Løypesjefen: – Jeg blir bare lei meg!

I 1957 startet Bjørn Lie Namsos Vektløfterklubb. 60 år senere er han fortsatt pådriver i miljøet.

Snart 82 år, men fortsatt sterk som en Bjørn ...

Kommuner føler seg forbigått i politireformen

– Dette svekker tilliten

For å oppnå økt utnyttelse av vår bredeste, grønneste og sikreste motorvei må det satses mer på infrastruktur langs hele kysten.

En vekst i havbaserte næringer og nye næringseventyr langs kysten er avhengige av sterke og robuste havner for en effektiv innhøsting fra den blå åker. Norge er allerede ledende og har viktige fortrinn i disse næringene. Dette må utvikles videre.

Sjøtransporten er i hovedsak mest attraktiv for gods som skal transporteres over lengre avstander. Derfor er sjøtransporten attraktiv for import- og eksportbedrifter langs hele norskekysten.

Vi i KS Bedrift Havn opplever imidlertid reduserte budsjetter for kysten og en manglende satsing på den miljøvennlige transporten. Den negative utviklingen innen sjøtransport har gitt rom for en økning i lastebil-trafikken.

I midten av oktober legges statsbudsjettet for 2018 frem. Da forventer vi en oppfølging av regjeringens havstrategi for å tilrettelegge for en betydelig vekst i havnæringene, og med dette snu utviklingen etter to år med relativt tørre budsjetter for infrastruktur på kysten.

En strategi for å utvikle dagens og fremtidens næringer langs kysten og på havet er avhengige av gode havner enten det gjelder tradisjonell fiskerinæring, oppdrett, mineralutvinning, vindkraft eller andre næringer i den blå åker.

Vi forventer at statsbudsjettet for 2018 inneholder en betydelig satsning på maritim infrastruktur og at budsjettreduksjon endres til budsjettvekst. Det forventes et budsjett med mye god vind i seilene.

Mer å lese på Namdalsavisa: