Sjøtransport

Et kystbudsjett med vind i seilene?

Moderne havner Sjøtransporten er viktig blant annet for klimaet. Derfor er det viktig med gode rammebetingelser fra staten.
            (Foto: Tom Lysø)

Moderne havner Sjøtransporten er viktig blant annet for klimaet. Derfor er det viktig med gode rammebetingelser fra staten.Foto: Tom Lysø

Skriv ditt leserbrev her«DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir
Flere nyheter

Har samlet inn over 11.000 for at vanskeligstilte barn skal få en god jul

Linnea (8) er årets julenisse

Har samlet inn over 11.000 for at vanskeligstilte barn skal få en god jul

Linnea (8) er årets julenisse

Voldsbruk mot lærere i Nærøy blir sak for kommunestyret

Slår og spytter på lærere

Gatelys i grendene er dyrt for små grendelag

Lys tapper kontoene

For å oppnå økt utnyttelse av vår bredeste, grønneste og sikreste motorvei må det satses mer på infrastruktur langs hele kysten.

En vekst i havbaserte næringer og nye næringseventyr langs kysten er avhengige av sterke og robuste havner for en effektiv innhøsting fra den blå åker. Norge er allerede ledende og har viktige fortrinn i disse næringene. Dette må utvikles videre.

Sjøtransporten er i hovedsak mest attraktiv for gods som skal transporteres over lengre avstander. Derfor er sjøtransporten attraktiv for import- og eksportbedrifter langs hele norskekysten.

Vi i KS Bedrift Havn opplever imidlertid reduserte budsjetter for kysten og en manglende satsing på den miljøvennlige transporten. Den negative utviklingen innen sjøtransport har gitt rom for en økning i lastebil-trafikken.

I midten av oktober legges statsbudsjettet for 2018 frem. Da forventer vi en oppfølging av regjeringens havstrategi for å tilrettelegge for en betydelig vekst i havnæringene, og med dette snu utviklingen etter to år med relativt tørre budsjetter for infrastruktur på kysten.

En strategi for å utvikle dagens og fremtidens næringer langs kysten og på havet er avhengige av gode havner enten det gjelder tradisjonell fiskerinæring, oppdrett, mineralutvinning, vindkraft eller andre næringer i den blå åker.

Vi forventer at statsbudsjettet for 2018 inneholder en betydelig satsning på maritim infrastruktur og at budsjettreduksjon endres til budsjettvekst. Det forventes et budsjett med mye god vind i seilene.

Mer å lese på Namdalsavisa: