Sparetips

Her er en del tips for sparing av strøm. Beløpene angir årlig innsparing for en familie med et strømforbruk på noe i overkant av 20000 kWh.

DEL

1. Litt lavere innetemperatur
FOTO: BJØRN TORE NESS *** Local Caption *** FOTO: BJØRN TORE NESS

FOTO: BJØRN TORE NESS *** Local Caption *** FOTO: BJØRN TORE NESS (Foto: BJØRN TORE NESS)

Ved å senke romtemperaturen en grad, kan fem prosent av oppvarmingsutgiftene spares. Innsparing: 400-500 kr.

2 Slukk lyset
FOTO: BJØRN TORE NESS *** Local Caption *** FOTO: BJØRN TORE NESS

FOTO: BJØRN TORE NESS *** Local Caption *** FOTO: BJØRN TORE NESS (Foto: BJØRN TORE NESS)

Slukk lyset i rom som ikke er i bruk. Hver lyspære bidrar. Beregnet innsparing er sjølsagt avhengig av antall lyspunkt. Innsparing 250 kr.

3. Sparedusj
FOTO: BJØRN TORE NESS *** Local Caption *** FOTO: BJØRN TORE NESS

FOTO: BJØRN TORE NESS *** Local Caption *** FOTO: BJØRN TORE NESS (Foto: BJØRN TORE NESS)

En sparedusj gir ei årlig innsparing på cirka 300 kroner per person. Om minuttene i dusjen samtidig reduseres, vil det gi økt innsparing. For en familie på fire vil ei årlig innsparing kunne bli på 1200-1300 kr.


4. Nye tetningslister
FOTO: BJØRN TORE NESS *** Local Caption *** FOTO: BJØRN TORE NESS

FOTO: BJØRN TORE NESS *** Local Caption *** FOTO: BJØRN TORE NESS (Foto: BJØRN TORE NESS)

En enebolig med utettheter i overganger mellom gulv og vegg, eller rundt dører og vinduer, fører til energitap. Det er beregnet ei innsparing på 60 kroner per dør eller vindu som blir tettet.

5. Nattregulering av temperaturen
FOTO: BJØRN TORE NESS *** Local Caption *** FOTO: BJØRN TORE NESS

FOTO: BJØRN TORE NESS *** Local Caption *** FOTO: BJØRN TORE NESS (Foto: BJØRN TORE NESS)

Det er dårlig økonomi å holde høy temperatur på stua om natta. Samtidig ønskes en behagelig temperatur til frokosten. En tidsbryter løser problemet og det er mulig å spare mer enn 1000 kroner.

6. Kjøp sparepærer
FOTO: BJØRN TORE NESS *** Local Caption *** FOTO: BJØRN TORE NESS

FOTO: BJØRN TORE NESS *** Local Caption *** FOTO: BJØRN TORE NESS (Foto: BJØRN TORE NESS)

Ei sparepære gir like godt lys som ei «vanlig» lyspære, uten å bruke mye strøm. Sparepærer er spesielt godt egnet utendørs og i kalde rom fordi man da ikke har behov for varmeeffekten som ei ordinær lyspære avgir.
Innsparing: 250 kr.

7. Bedre isolasjon
FOTO: BJØRN TORE NESS *** Local Caption *** FOTO: BJØRN TORE NESS

FOTO: BJØRN TORE NESS *** Local Caption *** FOTO: BJØRN TORE NESS (Foto: BJØRN TORE NESS)

Sjekk om gulv, vegger og tak er godt nok isolert. Om isolasjonen på for eksempel loftet eller i kjelleren mangler, er det mye å hente på å gjennomføre en enkel arbeidsoperasjon.

8. Varmtvannsberederen
FOTO: BJØRN TORE NESS *** Local Caption *** FOTO: BJØRN TORE NESS

FOTO: BJØRN TORE NESS *** Local Caption *** FOTO: BJØRN TORE NESS (Foto: BJØRN TORE NESS)

De fleste varmtvannsberedere er innstilt på 75-85 grader. Termostaten kan med et enkelt grep justeres ned til 65 grader.

9. Korte «lufteturer»
FOTO: BJØRN TORE NESS *** Local Caption *** FOTO: BJØRN TORE NESS

FOTO: BJØRN TORE NESS *** Local Caption *** FOTO: BJØRN TORE NESS (Foto: BJØRN TORE NESS)

Det bør luftes raskt og effektivt. Sørg for god gjennomtrekk slik at lufta skiftes ut raskt. Varmebesparinga ved rett lufting anslås til 700 kr.

10. Hyppige strømmålinger
FOTO: BJØRN TORE NESS *** Local Caption *** FOTO: BJØRN TORE NESS

FOTO: BJØRN TORE NESS *** Local Caption *** FOTO: BJØRN TORE NESS (Foto: BJØRN TORE NESS)

Før statistikk over strømforbruket ved for eksempel å lese av måleren hver måned, eller oftere. Da kan du hele tida følge med på forbruket og samtidig finne fram til bruksområder hvor det kan spares strøm. Enøk-eksperter har anslått at slik bevisstgjøring kan gi en drøy tusenlapp i innsparing.

Artikkeltags