Tema

onsdag 20.12 2017

Bekymret for svømmeferdighetene

Etter snart tre år uten egen svømmehall, er både lærere og politikere bekymret for skole- elevenes svømme- ferdigheter.

tirsdag 19.12 2017

Trangere tider i Grong

Forbereder harde tak, men først var det julemat

Innbyggerne har vært vant til store kommunale løft de siste åra. men neste år blir det andre boller. Da skal politikerne kutte, kutte og kutte utgifter.

Nyskolen ble igjen tema under budsjettmøtet i Nærøy

Går videre med planene

For noen dager siden offentliggjorde Val videregående skole at de søker om å opprette en grunnskole med plass for opp til 75 elever. Det ble tema når budsjett og økonomiplan skulle diskuteres.

torsdag 14.12 2017

Budsjettet for 2018 vedtatt med noen justeringer

Ingen store sprell

Kommunestyret i Namsos kan ikke beskyldes for å strø om seg med penger, men de fant rom for ekstra helsemillioner.

torsdag 07.12 2017

Rådmannen i Flatanger peker på tomt ved samfunnshuset

Brannstasjon til ti millioner

Rådmann Rune Strøm foreslår å bruke ti millioner kroner på ny brannstasjon i Flatanger.

mandag 04.12 2017

Helseforetaket ber om økt kassakreditt fra 50 til 100 millioner kroner

Legger opp til et nullresultat for helseforetaket

Helse Nord-Trøndelag går fra et resultatkrav på 70 millioner i 2017 – til null i 2018.

Dagtilbud for personer med demens – realitet i 2018?

Eldreomsorg

søndag 03.12 2017

Hovedtillitsvalgt sykepleier:

– Vi må få på plass mye mer penger

Sykepleierforbundet i Namsos kommune mener rådmannens forslag til helsebudsjett for 2018 på langt nær gjenspeiler det faktiske behovet.

Helsekøen og ventelistene i Namsos kommune

Mener staten må ta ansvar

Den snevreste passasjen i helsekøa heter økonomi. Fagforbundet i Namsos mener det må statlige midler på bordet for å fjerne blokkeringer i pasientstrømmen.

Flatanger har tro på framtida

Store investeringer – stramt budsjett

Det kommende året investeres det totalt rundt 60 millioner kroner i Flatanger. Økt lånegjeld fører til at budsjettet for 2018 blir nokså stramt.

onsdag 29.11 2017

Overhalla-budsjettet

Det går mot strammere tider i Overhalla

Samtidig som Overhalla kommune skal investere over 200 millioner kroner de neste årene, vil rådmann Trond Stenvik starte en omstillingsprosess for å bedre kommunens økonomi.

tirsdag 28.11 2017

Budsjettet for Høylandet kommune gir rom for vedlikehold og investeringer

Har større handlerom

I rådmann Liv Elden Djokotos forslag til økonomiplan for 2018-2021/årsbudsjett 2018 ligger det penger til ny brannbil og ombygging av både skole og barnehage.

onsdag 22.11 2017

Skolesatsing preger Nærøy-budsjettet

Selv om rådmannen mener kommuneøkonomien er solid, er det med en viss bekymring lånegjelda økes betraktelig for å finansiere den nye barneskolen.

fredag 17.11 2017

Leka gjør unna de tunge investeringene nå

Senere blir de mer beskjedent

Formannskapet i Leka har sluttet seg til rådmannens forslag til budsjett 2018 og økonomiplan for 2018–2021. Kommunen investerer tungt nå, og det foreslås mer beskjeden pengebruk framover.

onsdag 15.11 2017

Ny prislapp på bru til Jøa – 740 millioner

Statens vegvesen har foretatt ny kostnadsvurdering av hengebru til Jøa.

Fosnesbudsjettet 2018 på sparebluss

Slutt på skole på Salsnes

Salsnes oppvekstsenter legges ned fra 1. august 2019 som en konsekvens av rådmannens budsjettforslag.

tirsdag 14.11 2017

Namsosbudsjettet 2018

Mangler Tittel

Namsosbudsjettet 2018 uten store overraskelser og en nøktern profil

Prioriterer folkehelse og trivselstiltak

Namsos forbereder seg på overgangen til en ny storkommune, noe budsjettet for 2018 bærer tydelig preg av.

søndag 08.10 2017

Helseforetaket må forbedre de økonomiske resultatene med 250 mill. på fem år

Må gjøre smertelige kutt

Arbeidet med neste års budsjett kan bli en smertefull operasjon for ansatte og pasienter.

onsdag 23.08 2017

Må vente på budsjettbehandlinga

Kommunestyret i Fosnes avslo denne uka en søknad fra Midtre Namdal kirkelig fellesråd om penger til renovering av Dun kirke i år.

fredag 04.08 2017

sofa-ferien

Det er ferietid, men du har egentlig ikke penger til å dra på spennende utflukter. Eller er det nettopp det du har? Over hele verden kan du nemlig sove på en sofa, helt gratis.

onsdag 07.06 2017

Helse Nord-Trøndelag i april:

• Økt ventetid for pasienter • Nedgang i inntekter • Økte lønnskostnader

Helse Nord-Trøndelag fikk i april et resultat som var 11 millioner kroner dårligere enn budsjett.

mandag 08.05 2017

En million til Namsos ungdomsskole

tirsdag 28.03 2017

Helseforetaket 2016: Avvik på 59,5 millioner

Helse Nord-Trøndelag budsjetterte med 53,6 millioner i overskudd – men endte nesten seks millioner i minus. Slik forklarer økonomisjefen de røde tallene i 2016.

torsdag 02.02 2017

– Vi kan ikke fortsette å ha det slik

Stortingskandidat Torgeir Strøm (SV) frykter for rekrutteringa til Sykehuset Namsos.

onsdag 01.02 2017

Smalhans for Helse Nord-Trøndelag i 2017

Må bruke kraftigere redskap enn ostehøvel

Helse Nord-Trøndelag må spare inn mellom 60 og 80 millioner kroner. Det medfører blant annet investeringskutt.

mandag 23.01 2017

Ny runde om husleia

tirsdag 20.12 2016

Endelig budsjett vedtatt etter to runder i kommunestyret

Lekabudsjettet kom i havn

Legger 1,1 mill. i sparebøssa for framtida.

mandag 19.12 2016

Boligfelt i Hildresåsen utsatt

Åtte millioner til vegpakke

Overhalla kommunestyre vil bruke åtte millioner kroner i en egen tiltakspakke på kommunale veger i 2017.

tirsdag 13.12 2016

Budsjettet for Flatanger 2017

Bygger for framtida

Ny brannstasjon, utbygging av pleie- og omsorgstunet og investering i nye boliger. Det er bare noen av planene Flatanger kommune har for de neste årene.

fredag 09.12 2016

Prioritering av spillemidler

torsdag 08.12 2016

Budsjettdebatten preget av at Vikna er en «annerledes-kommune»

De gode voksesmertene

– Vi er en annerledes-kommune i hele Kyst-Norge, fastslo Kjartan Tørum (Sp). Derfor tar da også Vikna kommune imot «voksesmertene» med glede.

Budsjettdebatten preget av at Vikna er en «annerledes-kommune»

De gode voksesmertene

– Vi er en annerledes-kommune i hele Kyst-Norge, fastslo Kjartan Tørum (Sp). Derfor tar da også Vikna kommune imot «voksesmertene» med glede.

Følg kommunestyret LIVE

Følg Nexans-saken og se hvem som får årets kulturpris.

mandag 05.12 2016

«Vi har en betydelig økonomisk utfordring»

For å håndtere framtidige investeringer må Helse Nord-Trøndelag sørge for å ha et overskudd på 80 millioner kroner neste år.

fredag 02.12 2016

Har ikke råd til nytt når oppvekstsenteret står ferdig

Nå er det bråstopp i Røyrvik

Ei trimløype på Børgefjellsenteret er den eneste nye investeringa Røyrvik har råd til de neste fire åra. Nå ønsker rådmannen å utrede eiendomsskatt for å øke inntektene noe.

tirsdag 29.11 2016

Overhalla styrker fondsreservene

Solid økonomi

Lavere kommunale avgifter, nye tunge investeringer og styrking av fondsreservene. Det er Overhalla kommune anno 2017 sett gjennom rådmannens budsjettforslag.

Venstre bryter budsjettforhandlingene

Den fastlåste konflikten om klimapolitikken får Venstre til å bryte forhandlingene med Høyre og Frp om neste års statsbudsjett. Men partiet stenger ikke døren helt.

onsdag 23.11 2016

Stort behov for investeringer på Høylandet

Eiendomsskatt kan være løsninga

Det er behov for investeringer på vel 11 millioner i Høylandet kommune. Og det kan bety at en av Namdalens siste kommune uten eiendomsskatt må innføre den omdiskuterte inntekten.

tirsdag 22.11 2016

Skal få bade i egen svømmehall

Får rådmannen det som han vil, kan grongningene igjen bade i egen hall.

mandag 21.11 2016

Trangt, men greit bindalsbudsjett

Utfordringene kommer fra 2018

Rådmann Knut Toresen har lagt fram sitt forslag til budsjett for neste år og forslag til økonomiplan for årene som kommer. Og det er i det siste at utfordringene kommer.

Storinvestering i hall

Det største enkeltprosjektet i forslaget til investeringsbudsjett som rådmannen har lagt fram, er ny hall og ombygging av Terråk skole.

mandag 07.11 2016

Rådmannen la fram sitt forslag til budsjett for Namsos i 2017

Åtte millioner til stigebil

I rådmannens forslag til budsjett for 2017 i Namsos velger han å høre på de ansatte i brannvesenet, og setter av 8 millioner kroner til stigebil.

søndag 09.10 2016

Her er Magnes tips til studentene

søndag 15.05 2016

300 mill. mer til rusfeltet

Nå vil staten gi 300 millioner kroner til opptrappingsplanen for rusfeltet.

onsdag 11.05 2016

Nærøy er landets nest største oppdrettskommune:

Nærøy får 20 mill. ekstra

Som Norges nest største oppdrettskommune kan Nærøy få 20 millioner kroner i årlige ekstrainntekter fra det foreslåtte havbruksfondet.

mandag 09.05 2016

– Skyter seg selv i foten

Staten tilbyr et jordbruksoppgjør på 90 millioner kroner, og kutter dermed budsjettoverføringene med 70 millioner kroner.

søndag 01.05 2016

Solid helseoverskudd

Helse Midt-Norge har gjort opp 2015 med et overskudd som er over ti millioner kroner bedre enn budsjettert.

tirsdag 12.04 2016

Uten gatelys i fire år

Innbyggere på Saltbuodden på Statland lurer på hvor lysstolpene som skulle settes opp for flere år siden har blitt av.

torsdag 18.02 2016

Ti millioner mer til Otterøy

Kommunestyret i Namsos valgte, riktig nok med en dårlig smak i munnen, å bevilge ytterligere ti millioner til oppgradering av Otterøy oppvekstsenter.