Tema: båt

onsdag 08.11 2017
15:57

Lite utnyttede ressurser fra havet var tema på Horsfjord da unge og voksne fagfolk møttes til fagdag

Med krabbe og kongsnegle på matmenyen

torsdag 19.10 2017
13:54

Bellona reagerer kraftig på giftsaken fra Sklinnabanken

Giftnivået er dramatisk høyt

tirsdag 17.10 2017
15:58

Alt kveitefiske på Sklinnabanken stanses umiddelbart

Frykter giftskandale

tirsdag 26.09 2017
11:55

Ikke bare minstevannsproblemer i Åelva

Fiskere underrapporterer

torsdag 21.09 2017
15:34

Åbjøravassdragets Elveeierlag krever at operatøren holder minstevannsføringa

Regelbrudd gir fiskedød

søndag 27.08 2017
18:18

Villaksens dag ble markert på Bjøra camping

Fiskeglede for små og stor

torsdag 24.08 2017
12:22
tirsdag 22.08 2017
15:01

Mange bryter loven uten å vite det når de fisker krabbe

Bryt ikke klørne av krabben