Tema

torsdag 15.02 2018

Uenighet om tvunget psykisk helsevern:

Fylkesmannen inn i konflikten

Namsos kommune trakk søksmålet mot Helse Nord-Trøndelag – nå er Fylkesmannen koblet inn i konflikten mellom partene.

fredag 09.02 2018

Fylkesmannen har laget bok om kronprinsparets besøk i Namdalen

– Har blitt ei flott minnebok

Boka fra kronprinsparets besøk i Namdalen er her. Tittelen måtte bare bli et kongelig sitat – «Dette er helt fantastisk».

onsdag 24.01 2018

Sikring i Kråkøysundet

onsdag 03.01 2018

Fylkesmannens nyttårskonferanse – om utvikling og muligheter i Trøndelag

– Vi skal legge lista så høyt for Trøndelag at vi kan gå rakrygget under

Store deler av makta i Trøndelag var samlet på Steinkjer til den første felles nyttårskonferansen for et samlet fylke.

Naturreservatet utvides

Ny fylkesmann holder nyttårskonferanse

For første gang er nøkkelpersoner i nye Trøndelag samlet til felles nyttårskonferanse i Steinkjer.

tirsdag 02.01 2018

Festtalene er byttet ut med jobbing - for folk, lokalsamfunn og livsgrunnlaget

Til beste for Trøndelag

Innspill

fredag 24.11 2017

Historisk dag da Namdal regionråd ble stiftet i Røyrvik

Fylkesmann-lærling imponert over namdalingene

Fylkesmann-lærling Frank Jenssen er imponert over det man har klart i Namdalen. – Men det er nå den store jobben starter.

mandag 13.11 2017

Feiret nye statsborgere

Rundt 85 nye statsborgere deltok i den årlige statsborgerseremonien på Steinkjer i helga,

torsdag 09.11 2017

Nytt konsesjonsnederlag

Landbruksdirektoratet vil ikke omgjøre Fylkesmannens vedtak. Dermed må hållingen Sverre Tyldum flytte til Grong.

onsdag 08.11 2017

Oppdaget skader i utmark ved Elgsjøen i Overhalla

Ulovlig kjøring anmeldt

Under befaring ved Elgsjøen i Overhalla ble det oppdaget ferske kjørespor og -skader etter en terrengmotorsykkel.

søndag 05.11 2017

Fylkesmannen opphever rivingsvedtak

Feil i saksbehandlinga

Fylkesmannen har opphevet Namsos kommunes vedtak om å gi tillatelse til riving av Høknes gård. Saksbehandlingsfeil har ført til at vedtaket anses som ugyldig.

torsdag 02.11 2017

Bondelaget med tydelige utfordringer til landbruksbyråkratene

Har store forventninger

Nord-Trøndelag bondelag har store forventninger til et sammenslått Trøndelag når det gjelder samarbeid og utvikling i landbruket.

onsdag 01.11 2017

Økoprisen 2017 gikk til Overhalla

Lene Lervik Glømmen og Magnus Glømmen fra Overhalla fikk prisen som årets øko-bønder i Nord-Trøndelag da prisen fra Fylkesmannen ble delt ut for første gang.

mandag 23.10 2017

Fylkesmannen advarer mot dispensasjoner i strandsonen

Vikna kommune får refs

Fylkesmannen reagerer på antall dispensasjonssøknader for bygging i strandsonen på Vikna. Rådmannen ber Fylkesmannen huske at kommunen har Norges lengste strandlinje på 2.460 kilometer.

onsdag 18.10 2017

Kronprinsparets besøk dokumenteres

Fylkesmannen har bevilget 280.000 kroner i støtte for å lage bok om kronprinsparets besøk i Namdalen.

fredag 06.10 2017

Omfattende barnevernssak etter barnedødsfallet

Overhalla får krisetilskudd

Barnevernstjenestens arbeid etter barnedødsfallet i Overhalla i sommer er så omfattende og kostnadskrevende at Fylkesmannen har gitt kommunen 800.000 kroner i kriseskjønn.

Fordeler 15 mill. kroner

Fylkesmannen har fordelt totalt 15 millioner kroner i tilbakeholdte skjønnsmidler for 2017. Det er gitt tilskudd til blant annet skogbrannslokking og avvikling av asylmottak.

torsdag 05.10 2017

Flyktninger kom ikke - kommuner får kompensert utgifter

Fire namdalske kommuner får delvis kompensert utgifter knyttet til forberedelse av bosetting av enslige mindreårige flyktninger som ikke ble bosatt.

onsdag 04.10 2017

Fylkesmannen avslår søknad fra Flatanger settefisk om utvidelse av produksjonen

Fylkesmannen sier nei til Flatanger settefisk

– Avgjørelsen fra Fylkesmannen er ei blokkering av videre utvikling for oss. Det vil selvsagt komme en klage, sier daglig leder i Flatanger settefisk, Morten Lund.

torsdag 28.09 2017

For egen regning

Inges fantastiske punktum

onsdag 27.09 2017

Ryan ble takket av som fylkesmann - nå starter jobben med nye Namsos

Vil dyrke optimismen hos folk

Inge Ryan får kun én dag fri mellom jobben som fylkesmann og prosjektleder i nye Namsos. – Søndag skal jeg planlegge møte med ordførerne, sier han og smiler.

Mange ville takke av Ryan

Godordene satt løst da fylkesmann Inge Ryan ble takket av på Statens hus i dag.

torsdag 17.08 2017

Fylkesmannen negativ til kraftverk-planer

Fylkesmannen fremmer innsigelse til to planlagte kraftverk i Snåsa: Strindelva og Jørstadelva. Årsaken er hensyn til blant annet reindrift, vassdragsvern og landskap.

onsdag 09.08 2017

Hvem blir årets økobonde?

Har du noen gode forslag, vil gjerne Fylkesmannen ha navnene!

– Vi må forholde oss til vedtaket

Ordfører angrer på å ha sagt ja til felles kommunestyre

Oppfordrer til folkeopprør

Et felles kommunestyre står for døra i den nye storkommunen, og Leka-ordfører Per Helge Johansen er klar i sin tale: – Tida er kommet for at folket skal gå til handling!

mandag 31.07 2017

Godkjenner milliongaranti

Opphever konsesjonsvedtak

onsdag 26.07 2017

Herlaug-sti får penger

Gir penger for å utbedre råteskader på Leka bygdemuseum

Trenger turnusplasser for fysioterapeuter

onsdag 19.07 2017

Fylkesmannen mener denne hytta er omtrent fem ganger større enn det som er tillatt

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag ber Vikna kommune redegjøre for hvorfor et hytteanlegg ved Fjellseng i Vikna er vesentlig større enn det reguleringsplanen tillater.

mandag 17.07 2017

Fylkesmann Ryan kalte tvangssammenslåinga et overtramp mot Leka

Fortsatt lojal mot vedtaket

Kritiserte Fylkesmannen stortingsflertallet da han hevdet reformvedtaket var et overtramp mot lokaldemokratiet? – Nei, jeg bare gjentok den anbefalinga Fylkesmannen har avgitt, sier Inge Ryan.

onsdag 28.06 2017

Fylkesmannen svært imponert etter besøk hos vinnerne av Beiteprisen 2016

– Det første som slo meg er hvor godt dyra har det her

I 2016 ble Beiteprisen for første gang gitt til et gårdsbruk i Ytre Namdal. Tirsdag var fylkesmann Inge Ryan på besøk.

onsdag 21.06 2017

Mener Statskog hogger for mye ungskog

Skogeiere og fylkesmann kritiserer Statskog

Skogeiere og fylkesmann er kritisk til at den store statlige skogeieren hogger ned mye ungskog. – Vi forventer mer av Statskog, sier fylkesskogmesteren.

Fylkesmannen har satt ned foten

Stopper omstridt oppdrettsanlegg

Salmar Farming får ikke bygge oppdrettsanlegg ved Aldgården i Namsos.

tirsdag 20.06 2017

Tilskudd til friskliv

fredag 26.05 2017

Kommunene kan kreve absolutt alle for gebyr til renovasjon:

Må betale selv om de ikke leverer søppel

Hytteeiere har i utgangspunktet ikke plikt til å levere avfall til den kommunale innsamlinga. Men kommunen kan uansett kreve at eiere av fritidsboliger betaler gebyr.

onsdag 03.05 2017

Møtte politikere og næringsliv på Val

På sin rundtur i Ytre Namdal var arbeidsutvalget innom Val videregående skole der de fikk møte både politikere og næringsliv.

tirsdag 02.05 2017

Brøt loven under tvungen helsehjelp utført under narkose

– Rettssikkerheten ikke ivaretatt

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag ser alvorlig på at rettssikkerheten til sårbare pasientgrupper ikke blir ivaretatt.

tirsdag 25.04 2017

Motstanderne til oppdrettsanlegg får støtte

Klart nei fra Fylkesmannen

Fylkesmannen sier klart nei til akvakultur i åpne merder både i Indre Follafjord og i Oppløyfjorden.

Har tatt store grep etter barnevernskandalen

Har tatt store grep etter barnevernskandalen

Etter fem år har Fylkesmannen i Nord-Trøndelag nå avsluttet tilsynssaken mot barnevernet i Midtre Namdal samkommune.

mandag 10.04 2017

Fylkesmannen ser kommunene i kortene

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag skal på beredskapstilsyn til fire kommuner i Namdalen.

Mannsdominert ledergruppa hos Fylkesmannen i Trøndelag

Beklager lav kvinneandel

Sju menn – og to kvinner danner ledergruppa hos Fylkesmannen i Trøndelag. – Ledergruppa burde hatt flere kvinner, sier Inge Ryan.

fredag 07.04 2017

Dette blir fylkesmannens ledere

mandag 27.03 2017

Vil ha kandidater til jordvernpris

Den nasjonale jordvernprisen deles ut for første gang i 2017. Fylkesmannen ber om forslag på aktuelle kandidater i Nord-Trøndelag innen 27. mars.

onsdag 15.03 2017

Korrigert opp 50.000

tirsdag 07.03 2017

Verneplan for skogsområder

Disse skogsområdene vil Fylkesmannen verne

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag varsler oppstart av verneplan for skogområder. I planen inngår 14 områder spredt over hele Nord-Trøndelag.

fredag 03.03 2017

Starter tilsynssak etter selvmord

Fylkesmannen har startet tilsynssak mot Sykehuset Namsos og den kommunale legevakta etter at en pasient døde for egen hånd.

torsdag 02.03 2017

Marine Harvest får opsjon på tomt

torsdag 23.02 2017

Fylkesmannen avventer oppdrag

Fylkesmann Inge Ryan og hans medarbeidere avventer at Stortinget kommer med et oppdrag før de engasjerer seg i arbeidet med kommunesammenslåing i Ytre Namdal.

onsdag 01.02 2017

Har betalt over ni millioner i erstatning

I 2016 ble det utbetalt over ni millioner kroner i erstatning til bønder i Nord-Trøndelag for tap av sau drept av fredet rovvilt.

mandag 30.01 2017

Spørreundersøkelse etter Kommunereformen

Ryan helt i toppen

Inge Ryan og hans medarbeidere hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag skårer høyt på en undersøkelse Sentio har gjort for å evaluerere fylkesmennenes rolle i Kommunereformen.

fredag 20.01 2017

Forvaltningsplan for naturreservat i Overhalla, Namsos og Namsskogan

Fylkesmannen har utarbeidet utkast til forvaltningsplaner for fire naturreservat i Overhalla, Namsos og Namsskogan. Forvaltningsplanene er nå ute på høring

torsdag 19.01 2017

Ønsker å bli enige om forpliktende samarbeid

Skal samle Indre Namdal

Fredag gjør Grong, Namsskogan, Røyrvik og Lierne et nytt forsøk på å finne sammen. I Steinkjer følger fylkesmann Inge Ryan spent med på hva som skjer.

fredag 13.01 2017

Inge Ryan vrakes til fordel for Frank Jenssen som ny fylkesmann i Trøndelag 

Inge Ryan vrakes til fordel for Frank Jenssen som ny fylkesmann i Trøndelag.

torsdag 05.01 2017

Rådmann Morten Wolden i trønderhovedstaden

– Skjønner skepsisen til Trondheim

Er det godt for Trondheim, er det godt for Trøndelag, mener rådmannen i Trondheim og inviterer til et felles løft som alle trøndere kan bli stolte av og få eierskap i.

Historiske Ellinor Marita Jåma

– Trøndelag blir fattigere uten oss i reindrifta

Ellinor Marita Jåma fikk æren av å avslutte den aller siste nyttårskonferanse i Nord-Trøndelag. Hun svarte med å utfordre tilhørerne på kunnskapsnivået om samisk kultur og historie.

onsdag 04.01 2017

Fylkesmannens siste nyttårskonferanse

Onsdag og torsdag holder fylkesmann Inge Ryan den siste nyttårskonferansen i fylkets historie.

mandag 02.01 2017

BUP bruker for lang tid

Det tar for lang tid å utrede og stille diagnose ved barne– og ungdomspsykiatrisk poliklinikk i Namsos, ifølge Fylkesmannen.

søndag 01.01 2017

Inge Ryan

Nyttårsønsker

fredag 16.12 2016

Fire nye naturreservat i Namdalen

Det er i Statsråd i dag opprettet seks nye naturreservat i Nord-Trøndelag. Fire av disse er i Namdalen.

fredag 02.12 2016

Pasient fikk for mye medisin og døde

Fylkesmannen: - Snåsa kommune brøt loven

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag mener Snåsa kommune brøt helselovgivingen etter at en eldre pasient døde på sykehjemmet.

tirsdag 22.11 2016

Ingen krise for laksen i Namsen

Det er blitt stilt flere spørsmål om det er lite gytelaks i Namsen – og om dette kan skyldes for stor beskatning. Nå har Fylkesmannen i Nord-Trøndelag samlet aktørene til møte.

torsdag 17.11 2016

– Vanlig saksbehandling

Kommunaldirektør Hans Brattås hos Fylkesmannen vil ikke gi svar på om den framtidige kommunetilhørighet til Gutvik vil bli en del av saksbehandlinga når saken om kommunal garanti skal behandles.

Føler vannverk i Gutvik har blitt en politisk sak

Fylkesmannen trenerer

Sist vinter sto befolkninga i Gutvik uten vann i flere uker etter at det frøs i vannkilden. Nå vil Leka kommune hjelpe, men føler at Fylkesmannen setter kjepper i hjulene.

mandag 14.11 2016

Fylkesmannen avviste påstander om vanskjøtsel i Namdalen

Ikke medhold i klage

Fylkesmannen frikjenner en Namdals-kommune for anklager om vanskjøtsel av en pleietrengende mann.

mandag 07.11 2016

Ti vil bli fylkesmann i Trøndelag

Rosabloggeren søker

Inge Ryan, Anne Marit Mevassvik og Frank Jensen er de tre heteste søkerne til stillinga som fylkesmann i Trøndelag. At rosablogger Terje Årseth fra Nærøy også står på lista, var en overraskelse.

Både Ryan og Mevassvik vil bli ny fylkesmann

Både Inge Ryan og Anne Marit Mevassvik er blant søkerne til jobben som ny fylkesmann i Trøndelag. En rosablogger er også interessert i stillingen.

torsdag 03.11 2016

Kan være aktuelle som fylkesmann

Inge Ryan og Anne Marit Mevassvik er blant dem som har søkt på stillingen som fylkesmann i det nye storfylket.

onsdag 02.11 2016

Hillbjørg måtte til Fylkesmannen med dødsbo-oppgjør

Fikk redusert regninga med 10.000

mandag 31.10 2016

Digital skilsmisse

Nå er det mulig å søke skilsmisse elektronisk, opplyser Fylkesmannen på sine heimesider.

onsdag 26.10 2016

Anbefaler å si nei

tirsdag 18.10 2016

Røyrvik må kutte 4,5 millioner

Selv om fjellkommunen får mer penger enn forventet neste år, må Røyrvik redusere utgiftene kraftig. 

onsdag 05.10 2016

Fylkesmannen sa nei til Bakkalandet-bygg

Nærøysund Eiendom AS går videre med prosjektet

Fylkesmannens nei stanser ikke Nærøysund Eiendom AS. Selskapet håper å få satt spaden i jorda for Bakkalandet nærings- og leilighetsbygg i mars/april 2017.

fredag 30.09 2016

Fylksmannen om framtidig kommunestruktur

lørdag 24.09 2016

Undrende til innsigelser

Ordfører i Flatanger, Olav Jørgen Bjørkås, er undrende til Fylkesmannens innsigelser i forbindelse med kommuneplanens arealdel.

fredag 23.09 2016

Her kan ett av ni nye kraftverk i Indre Namdal bli bygget

Vanskelig for NVE

Etter to uker med debatt og befaringer, legger grunneiere og reineiere stridsøksa til side og drar på elgjakt. Mens Tord Solvang i NVE må starte jobben med å finne ei løsning alle kan leve godt med.

tirsdag 13.09 2016

– Tragisk for Ytre Namdal

Geir Vinsand i Nivi Analyse har jobbet mye med kommunereform og har god kjennskap til Ytre Namdal og de utfordringene som vil komme i årene som kommer.

mandag 05.09 2016

NORD-STATLAND

Rådmannen avviser vegklage

Rådmannen i Namdalseid anbefaler kommunestyret å avvise en klage fra «Gruppa for fullverdig veg» som har påklaget reguleringsplanen for strandsonen på Nord-Statland.

torsdag 01.09 2016

Utfordringa er å rekruttere og beholde leger

Fylkesmannen og kommunene i Namdalen var i dag samlet for å diskutere legesituasjonen i Namdalen.

onsdag 31.08 2016

Fylkesmannen er både for og mot småkraftverk

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har avgitt uttalelse til høring vedrørende ni planlagte småkraftverk i Namdalen.

lørdag 20.08 2016

Stor mann med tro på de aller minste

Fylkesmann Inge Ryan er inne i sitt siste tiår som yrkesaktiv. Det eneste han har tenkt om pensjonisttilværelsen, er at han skal bruke mye tid på små steder.

søndag 03.07 2016

«Halve» Røyrvik møtte opp på åpning av nytt kraftverk

– Kraftjuvelen i Norge

Fylkesmann Inge Ryan minnet publikum om fjellkommunens betydning for velstanden i Nord-Trøndelag da han åpnet Nyvikelva kraftverk søndag.

fredag 17.06 2016

Fylkesmannen inviterer kommunene

– Legetjenesten i Namdalen er presset

Fylkeslegen i Nord-Trøndelag er bekymret for legetjenesten i Namdalen. Derfor innkaller Fylkesmannen i Nord-Trøndelag namdalskommunene til et møte.

mandag 06.06 2016

NÆRØY

Frivillig vern

torsdag 02.06 2016

Byggesak til Fylkesmannen

Utvalg for plan og utvikling i Nærøy har sendt klagesak på nytt kombinert forretnings- og leilighetsbygg til behandling hos fylkesmannen.

mandag 30.05 2016

Det hogges heldigvis mer og mer skog i Nord-Trøndelag

Men feil skog hogges

For mye ungskog blir hogd ned i Nord-Trøndelag. Det er dårlig nytt for skogeierne, næringa og miljøet.

tirsdag 19.04 2016

Naboer har klaget til Fylkesmannen på biovarmeanlegget:

Naboer krever at anlegget stenges umiddelbart

Naboer ber Fylkesmannen stenge anlegget, Fylkesmannen ønsker at kommunen tar grep – og de ansvarlige lover bot og bedring snart.

torsdag 07.04 2016

Fylkesmannen om kommunene i Indre Namdal om vil stå alene

Må finne alternativer

Fylkesmannen vil ikke gripe inn overfor småkommunene som vil stå alene. Men beskjeden er klar: De må fortsette arbeidet med å finne minst ett alternativ til 0-løsninga.

Stort sett positivt på folkemøte om kommunesammenslåing

Godt oppmøte – lite debatt

– Dette var ikke noe overraskende i det hele tatt – vi får høre at vi må bli enige, sier ordfører Steinar Aspli etter folkemøtet onsdag.

onsdag 30.03 2016

Justerer planene for motorpark

Administrasjonen i Nærøy kommune jobber nå med de siste detaljene i en revidert planbeskrivelse for Valmyra motorpark.

onsdag 09.03 2016

Fylkesmannen vil verne skogen

Fylkesmannen varsler oppstart av verneplan for skogområder som grunneierne frivillig har avstått.

mandag 07.03 2016

Åpnet Snøhytta

mandag 29.02 2016

Regelbrudd avdekket i vaskeri-bransjen

Da Fylkesmannen i Nord-Trøndelag kontrollerte ni vaskerier og renserier i fjor høst – ble flere alvorlige regelbrudd avslørt.

mandag 08.02 2016

Fylkesmannen påpeker avstandene i et Stor-Trøndelag

Langt fra Oppdal til Leka

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har som mange andre gitt et høringsinnspill til Trøndelagsutredningen som omhandler ei mulig sammenslåing av de to Trøndelagsfylkene.

torsdag 14.01 2016

Avviste klager på reguleringsplan

Innspurten på kommunereformen starter nå

De venter på Overhalla

Overhalla og Namdalseid er to av fire kommuner i fylket som snarest må bestemme seg for hvilken retning de vil gå.

Heller ikke Namdalseid har konkludert

Kommunen mellom Namsos og Steinkjer skal velge i løpet av noen uker også velge hvilken by de vil bli en del av. Det håper iallfall Fylkesmannen.