Tema

mandag 12.02 2018

Samarbeidsprosjekt mellom Helse Nord-Trøndelag og Namsos kommune

Gir trygge fritidsrammer

I ett år har Namsos kommune gitt mennesker med Asperger et fritidstilbud. Nå håper de flere trønderske kommuner vil gjøre det samme.

torsdag 08.02 2018

Helse Nord-Trøndelag åpner nettsted for innovasjon og forskning

Her åpner styrelederen innovasjonsklinikken

Helse Nord-Trøndelag ruster opp for framtidas utfordringer. Torsdag åpnet de en nyutviklet innovasjonsklinikk.

Helse Nord-Trøndelag åpner nettsted for innovasjon og forskning

Helse Nord-Trøndelag åpner innovasjonsklinikk

Helse Nord-Trøndelag ruster opp for framtidas utfordringer. Nå lanserer de en egen innovasjonsklinikk.

onsdag 07.02 2018

MENINGER

Er uttrykk for misnøye mobbing?

Arne Okkenhaug har mange gode og viktige poenger i sitt innlegg. Men lik en fotballkamp, må begge lag møtes på samme bane.

mandag 05.02 2018

Framtida til sykehusdirektøren avklart: Styret gir ham full tillit

Sykehusdirektør Torbjørn Aas har full tillit, fastslår styret i Helse Nord-Trøndelag.

torsdag 01.02 2018

NA mener

Pakker i helseforetaket

torsdag 25.01 2018

Tjenestetilbudet til pasient koster kommunen 10 millioner i året

Namsos trekker søksmålet mot Helse Nord-Trøndelag

I fjor stevnet Namsos kommune Helse Nord-Trøndelag etter uenigheter om kostnader for en person underlagt tvunget psykisk helsevern. Nå trekker de søksmålet.

torsdag 18.01 2018

Helse Nord-Trøndelag reduserer beredskapen

Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos har fortsatt en situasjon med høyt belegg – men reduserer beredskapen ved begge sykehusene.

tirsdag 16.01 2018

Beate Skillingstad inn i styret for Helse Midt-Norge

– En fornøyd ansatt gir ofte en fornøyd pasient

Beate Skillingstad blir den første representanten fra Namdalen i styret i Helse Midt-Norge på fire år.

Slik er det nye styret i Helse Midt-Norge

Beate Skillingstad fra Rørvik skal være med å lede sykehusene i Midt-Norge.

fredag 22.12 2017

Tilsvar til «Hva er overlege Eldens egentlig agenda?»

«Jeg har stilt åpne kritiske spørsmål og påpekt uheldig eller manglende ledelse.»

torsdag 21.12 2017

Konflikten med legene

tirsdag 19.12 2017

«Det er slett ikke første gangen edder og galle sprutes ut av illsinte overleger»

fredag 15.12 2017

Krasjlander sykehusdirektør Aas helikopterlandingsplassen i Levanger?

Overleger roper varsko

Innspill

onsdag 13.12 2017

Friskgården vant kontrakt til 60 millioner

Skal levere 15 dagplasser og 9.000 polikliniske konsultasjoner til Helse Midt-Norge – til en verdi av 15 millioner i året.

torsdag 07.12 2017

Unngår trolig oppsigelser – men flere ansatte må omstilles

Slik er nedbemanningsplanen

En omfattende nedbemanningsprosess nærmer seg slutten. Men Helse Nord-Trøndelag mangler fortsatt 7,5 millioner før de er i mål.

Maktkamp og personangrep

Innlegg

- Mulig å gjennomføre nedbemanninga uten oppsigelser

Helse Nord-Trøndelag har kommet i mål med nedbemanningsprosessen. Nå tror direktør Torbjørn Aas at helseforetaket slipper å si opp ansatte.

onsdag 06.12 2017

Helseforetaket

Fagfolkene har tillit

tirsdag 05.12 2017

Omorganisering i Helse Nord-Trøndelag

Et hundretalls leger står opp mot helsedirektøren

Har du tillit til dine fagfolk, legene du skal lede? Tillitsvalgte og fagfolk ved Helse Nord-Trøndelag stiller spørsmålet til direktør Torbjørn Aas i dette debattinnlegget.

– Vi har ikke en sjanse til å nå målsettinga

Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk klarer ikke å overholde kravene om ventetid for pasienter. Nå ligger de 23 dager over det Helse Nord-Trøndelag har satt som mål.

Omorganisering i Helse Nord-Trøndelag

Omorganisering blottet for tillit

mandag 04.12 2017

Helseforetaket ber om økt kassakreditt fra 50 til 100 millioner kroner

Legger opp til et nullresultat for helseforetaket

Helse Nord-Trøndelag går fra et resultatkrav på 70 millioner i 2017 – til null i 2018.

mandag 27.11 2017

Sykepleierne frykter for pasientsikkerheten

torsdag 23.11 2017

For egen regning

Når overleger sporer av

tirsdag 21.11 2017

– En ren latterliggjøring

– Arne H. Sollie sitt sleivspark fra Facebook, er en ren latterliggjøring av Sollie all den tid avisene ikke trykker hele innlegget hans.

Fylkesleder i Norsk forbund for utviklingshemmede reagerer

– Trist og diskriminerende

Snorre Ness mener måten overlege Arne Holst Sollie valgte å ordlegge seg på er diskriminerende.

mandag 20.11 2017

Overlege ved Sykehuset Levanger:

«Ansett psykisk utviklingshemmede som ledere, de finner sjelden på dyre omorganiseringer»

Overlege i Helse Nord-Trøndelag skaper sterke reaksjoner etter krass kritikk i Facebook- innlegg.

torsdag 16.11 2017

Fredag legger hun fram Aps alternative helsebudsjett

Ville styrket sykehusene

1,4 milliarder mer til sykehusene og i 2,2 milliarder mer til helse, er løsninga i Aps alternative helsebudsjett som legges fram på fredag.

fredag 10.11 2017

Ikke spar på bekostning av pasientene

onsdag 08.11 2017

Har invitert kommuner til mobilt røntgenprosjekt

tirsdag 07.11 2017

På fem år har lønnskostnadene i helseforetaket økt med 420 millioner

På fem år har Helse Nord-Trøndelag økt med 357 årsverk – og lønnskostnadene har vokst med 420 millioner kroner.

onsdag 01.11 2017

Klinikkleder har funnet tre av 13 millioner i innsparinger:

– Realistisk med oppsigelser

På en måned må klinikkleder Tina Eilertsen finne en måte å kutte lønnskostnader for ti millioner.

tirsdag 31.10 2017

Aas fikk full støtte av sykehusstyret

Administrerende direktør Torbjørn Aas fikk støtte fra styret for arbeidet med organisering av fire klinikker, som ble besluttet tirsdag i forrige uke.

Foreløpige prognoser fra klinikkene: Klarer å spare halvparten av kravet

Må trolig ty til oppsigelser

Helse Nord-Trøndelag skal nedbemanne for 54 millioner. Nye prognoser fra klinikkene ved sykehusene i Namsos og Levanger, viser at de foreløpig ikke klarer å spare mer enn under halvparten.

torsdag 26.10 2017

Legene i helseforetaket i konflikt med direktør Torbjørn Aas

Opprør mot ny organisering

Det er legeopprør i Helse Nord-Trøndelag, etter at direktør Torbjørn Aas tirsdag besluttet ny organisering i fire klinikker.

tirsdag 24.10 2017

De økonomiske problemene fortsetter

Helse Nord-Trøndelag havnet bak budsjett også i september.

Ny rapport: Forventer kraftig økning av pasienter

Ny rapport avdekker ei enorm økning i antall pasienter på sykehusene i fylket.

onsdag 18.10 2017

Kalddusj for folket på Leka

«Jeg tror målet er å legge ned ambulansen på Leka»

Leka har i dag ei legedekning og en ambulansetjeneste som mange større kommuner kan misunne dem. Men nå kan sistnevnte være truet.

søndag 08.10 2017

Helseforetaket må forbedre de økonomiske resultatene med 250 mill. på fem år

Må gjøre smertelige kutt

Arbeidet med neste års budsjett kan bli en smertefull operasjon for ansatte og pasienter.

torsdag 05.10 2017

Milliardprosjektet som vil endre samhandling for pasienter og helsemedarbeidere

– En helt ny pasienthverdag

En ny elektronisk pasientjournal vil revolusjonere informasjonsflyten for pasienter i Midt- Norge.

tirsdag 03.10 2017

For lang ventetid på barne- og ungdomspsykiatrien

– Systemet fungerer ikke optimalt

– Vi føler vel at vi ikke kan sende barn og unge ut til et system vi mener ikke fungerer optimalt, sier avdelingsleder Åsmund Bang ved barne- og ungdoms-psykiatrisk poliklinikk.

Bekymret for økonomien

Nedbemanning og mer effektiv drift er det som skal snu pilen oppover for Helse Nord-Trøndelag.

tirsdag 26.09 2017

18 dager over ventetidsmålet

Ventetida på BUP skal være på maks 40 dager. Nå ligger den på 61.

Styrer mot underskudd på 12 mill.

Lavere aktivitet – og høyere bemanning enn budsjettert gjør at Helse Nord-Trøndelag fortsetter den negative økonomiske utviklinga.

mandag 11.09 2017

NA mener

Gode krefter til alles beste

Kommunen og helseforetaket undertegnet intensjonsavtale om kombinasjonsbygg

Sykehusdirektør: – En merkedag!

Namsos kommune gir Helse Nord-Trøndelag ei hjelpende hånd for å få realisert kombinasjonsbygg på Sykehuset Namsos raskere.

onsdag 06.09 2017

Sykefravær koster helseforetaket over 100 millioner

Helse Nord-Trøndelag har hatt det laveste sykefraværet i Helse Midt-Norge. Nå ligger de på sykefraværs-toppen.

søndag 03.09 2017

Ung gutt alvorlig skadet i motocross-ulykke

Hendelsen skjedde i Råbakkan søndag ettermiddag.

fredag 01.09 2017

Arbeiderpartiet om sykehusøkonomien i Nord-Trøndelag

Vil bevilge 63 millioner mer per år

Ap vil styrke sykehusøkonomien i Nord-Trøndelag, men forordner en hestekur som ikke bidrar til annet enn delvis å dekke opp allerede eksisterende underskudd.

torsdag 31.08 2017

Styrelederen: – Strukturelle endringer må til på lengre sikt

Også styreleder Alf Daniel Moen mener det er tid for å gjøre større endringer i Helse Nord-Trøndelag.

Flere turnusleger til sykehusene i Namsos og Levanger

Lokker til seg nye leger

Fylkets to sykehus har over flere år jobbet for å bli mer attraktive blant turnusleger. Nå mener de å se positive resultater.

tirsdag 29.08 2017

Prognoser: Helse Nord-Trøndelag er 70 mill. bak budsjett

Må kutte 70-90 stillinger

Sykehusdirektør Torbjørn Aas brukte ordet krise da han tirsdag beskrev den økonomiske situasjonen i Helse Nord-Trøndelag.

tirsdag 01.08 2017

Slår tilbake mot kritikk fra kolleger på Sykehuset Levanger

– Det foregår en daglig maktkamp mellom sykehusene

De ble beskyldt for juks av sine egne. Nå slår overleger ved Sykehuset Namsos knallhardt tilbake mot kritikken.

mandag 31.07 2017

– Det er veldig ålreit at de som gjør jobben i hverdagen får gode, oppriktige og velmente tilbakemeldinger

– Det kjennes veldig godt at noen tar seg bryet med å få påpekt at det er veldig mye bra i helsetjenesten.

fredag 07.07 2017

Storkontrakt til Namdal rehabilitering

Namdal rehabilitering ble fredag tildelt en kontrakt verdt 100 millioner fra Helse Midt-Norge. Nå må de utvide.

onsdag 05.07 2017

Ordførere kritiske til ambulansekutt

Helse Nord-Trøndelag har allerede gjennomført en nedjustering av ambulanseberedskap i kommunene. Flere ordførere er kritiske.

tirsdag 04.07 2017

Rammer Vikna, Lierne, Grong, Snåsa og Osen

Færre ambulanser i sommer på grunn av anstrengt økonomi

50 færre ambulansedøgn i kommunene Vikna, Snåsa, Grong, Lierne og Osen/Roan skal ikke gi dårligere beredskap.

Pasientenes trygghet og tilgjengelighet for helsetjenester

Unødig helsekrangel

fredag 30.06 2017

Styreleder Moen om sykehusdebatten

Et felles tilbud - to gode sykehus

Innspill

tirsdag 27.06 2017

Ressursfordelingen i Helse Nord-Trøndelag

PR-kåte overleger eller varsko om noe galt?

fredag 23.06 2017

Å sette pasientgrupper og sykehus opp mot hverandre

Leserinnlegg

torsdag 22.06 2017

Godfoten på sykehuset

For egen regning

onsdag 21.06 2017

Skal øve og slår full alarm

Sykehuset Namsos skal teste sin beredskap og slår trippelalarm.

fredag 16.06 2017

Nærmer seg enighet om kombinasjonsbygget i Namsos

Arbeidet med det nye kombinasjonsbygget kan starte allerede til høsten.

Klinikkleder for kirurgi i Levanger og Namsos:

– Påstandene faller på sin egen urimelighet

De ble beskyldt for juks. Men klinikkleder for kirurgi Tina Eilertsen fastslår at kritikken er uberettiget.

Stortingspolitikere: – Sykehuset Namsos er ikke truet

Ingvild Kjerkol (Ap) og Elin Agdestein (H) avviser at de ble villedet da de jobbet for at Sykehuset Namsos fortsatt skulle ha akuttberedskap.

Unyanserte påstander

Innspill

torsdag 15.06 2017

Overleger spør

Helseforetaket på lag med din helse?

Levanger-leger går hardt ut mot: • Akuttmottaket i Namsos • Kombinasjonsbygget i Namsos

Beskylder egen arbeidsgiver for juks

Levanger-leger beskylder Helse Nord-Trøndelag for å ha jukset med grunnlaget for akutt-beredskapen ved Sykehuset Namsos.

mandag 12.06 2017

Fungerende økonomisjef frykter ny millionsmell

Sommeren 2016 havnet Helse Nord-Trøndelag 40 millioner bak budsjett. Nå frykter fungerende økonomisjef Stein Erik Breivikås at det samme vil skje igjen i 2017.

Går i dialog med Namsos kommune

Fredag skal Helse Nord-Trøndelag og Namsos kommune diskutere bygging av et nytt kombinasjonsbygg ved Sykehuset Namsos.

Legene vil utsette neste fase av pasientorientert organisering

Aas i oppvaskmøte med legene

Legene ved Sykehuset Namsos og Sykehuset Levanger har hatt et oppvaskmøte med direktør Torbjørn Aas – og framsatt en rekke ønsker til direktøren.

onsdag 07.06 2017

Helse Nord-Trøndelag i april:

• Økt ventetid for pasienter • Nedgang i inntekter • Økte lønnskostnader

Helse Nord-Trøndelag fikk i april et resultat som var 11 millioner kroner dårligere enn budsjett.

tirsdag 06.06 2017

Helse Nord-Trøndelag ønsker å gå i dialog med Namsos kommune

Har ikke råd – utsetter kombinasjonsbygg

Helse Nord-Trøndelags pressede økonomi gjør at det planlagte kombinasjonsbygget ved Sykehuset Namsos utsettes med flere år.

fredag 02.06 2017

Ap mener deres budsjettforslag ville «reddet» Helse Nord-Trøndelag

Ap mener de ville «reddet» Helse Nord-Trøndelag

Med Aps budsjettforslag hadde Helse Nord-Trøndelag unngått helt den dramatiske kuttlista som nå foreligger. Ingvild Kjerkol tror Namdalen er et perfekt utstillingsvindu for partiets politikk og iver for samhandlingskultur.

mandag 08.05 2017

Nye prognoser viser at Helse Nord-Trøndelag styrer mot 30 millioner bak budsjett i 2017

Må se på personalkostnadene

Nå mener Torbjørn Aas at personalkostnadene må under lupen.

tirsdag 02.05 2017

Brøt loven under tvungen helsehjelp utført under narkose

– Rettssikkerheten ikke ivaretatt

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag ser alvorlig på at rettssikkerheten til sårbare pasientgrupper ikke blir ivaretatt.

fredag 07.04 2017

Kommunereformen kan åpne for sengepost

Nytt håp for lokalt DPS

Da sengeposten på Distriktspsykiatrisk Senter (DPS) på Kolvereid ble lagt ned i 2015, kom det massive protester. Nå er det en mulighet for at det atter kan bli aktivitet i hele bygget.

onsdag 29.03 2017

Reagerer mot pasienttransporten

LHL Nærøy, Vikna og Leka reagerer kraftig på svaret fra klinikkleder Øystein Sende i Helse Nord-Trøndelag rundt bruk av «alenebil» i pasienttransport.

Bruker av Pasientreiser reagerer på kritikken

– Vet ikke hvor bra vi har det

Pål Christian Bruseth har ofte måtte tatt i bruk syketransport de siste årene, og han synes Pasientreiser får ufortjent mye kritikk.

tirsdag 28.03 2017

Helseforetaket 2016: Avvik på 59,5 millioner

Helse Nord-Trøndelag budsjetterte med 53,6 millioner i overskudd – men endte nesten seks millioner i minus. Slik forklarer økonomisjefen de røde tallene i 2016.

mandag 27.03 2017

– Ofte snakk om misforståelser

Klinikkleder for prehospitale tjenester hos Helse Nord-Trøndelag HF, Øystein Sende, sier på generelt grunnlag at det ofte er snakk om misforståelser når det kommer til rekvirering av alenebil.

Kritisk til Pasientreisers praksis for syketransport

Kritisk til Pasientreisers praksis for syketransport

Heidi Arntsen (48) har skriftlig bekreftelse fra fastlegen om at hun skal ha alenedrosje på sine ukentlige turer fra Vikna til Sykehuset Namsos. Pasientreiser mener noe annet.

torsdag 23.03 2017

Helseforetaket på rekrutteringstoppen

Helse Nord-Trøndelag har gått fra å slite med turnuslegerekruttering – til å være blant de beste i klassen.

tirsdag 21.03 2017

Mener de ikke er blitt hørt vedrørende omorganisering av Helse Nord-Trøndelag

Legene føler seg overkjørt av direktøren

De tillitsvalgte for Den norske legeforening går i strupen på helsedirektørens omorganisering av sykehusene i fylket.

Her er brevet fra legene

fredag 17.03 2017

Helseministeren kommer til Namsos

Mandag kommer helse- og omsorgsminister Bent Høie til Namsos. Der skal han på nært hold få oppleve sykehusets kirurgiske akuttberedskap.

tirsdag 14.03 2017

Folkemøte på Kolvereid om helseforetakets pasienttransport

– Målet er ikke å finne syndebukker

En god del ytternamdalinger har negative opplevelser med Pasientreiser. Men ved «riktig bruk» skal de som trenger det få et bra helsetilbud, mener likevel Helse Nord-Trøndelag.

fredag 10.03 2017

Vedtatt: Akuttberedskapen består i Namsos

Styret i Helse Midt-Norge RHF har gjort vedtak om at akuttberedskapen skal bestå ved Sykehuset Namsos.

torsdag 09.03 2017

Slik svarer Helse Nord-Trøndelag

– Vi registrer at vi er uenig med kommunen i vurderinga omkring alvorligheten av pasientens helsetilstand og i kommunens vurdering av muligheter for å søke nasjonale, tilgjengelige midler for særlig ressurskrevende pasienter.

Namsos kommune stevner Helse Nord-Trøndelag for kostbar behandling

Krever ti millioner kroner

Namsos kommune mener helseforetaket må ta alle kostnadene for en person underlagt tvungent psykisk helsevern.

mandag 06.03 2017

Overfylte sykehussenger i Namsos

Samhandlinga går tregt

Med et belegg på 101,6 prosent i gjennomsnitt i 2016 er kapasiteten ved flere sengeposter ved Sykehuset Namsos sprengt.

søndag 05.03 2017

Må sikre sykehusbygget

NA mener

fredag 03.03 2017

Fakta, statistikk og pasienterfaringer

torsdag 02.03 2017

Ut mot årsrapporten til Pasient- og brukerombudet

– Inneholder flere faktafeil

Sykehusdirektør Torbjørn Aas reagerer på flere faktafeil i Pasient- og brukerombudets årsrapport.

onsdag 01.03 2017

Slik er helsedirektørens spareplan

Direktør i Helse Nord-Trøndelag (HNT), Torbjørn Aas, må få økonomien i balanse. Slik er hans spareplan.

mandag 06.02 2017

Investeringsbehov på 1,5 milliarder

Helse Nord-Trøndelag trenger å investere 1,5 milliarder kroner i oppgraderinger og nybygg. Men dagens økonomiske situasjon vil føre til utsettelser.

torsdag 02.02 2017

Visjon og virkelighet – ei utfordring

Om å lande på bakken

– Vi kan ikke fortsette å ha det slik

Stortingskandidat Torgeir Strøm (SV) frykter for rekrutteringa til Sykehuset Namsos.