Tema

fredag 22.12 2017

Tilsvar til «Hva er overlege Eldens egentlig agenda?»

«Jeg har stilt åpne kritiske spørsmål og påpekt uheldig eller manglende ledelse.»

torsdag 21.12 2017

Konflikten med legene

tirsdag 19.12 2017

«Det er slett ikke første gangen edder og galle sprutes ut av illsinte overleger»

fredag 15.12 2017

Krasjlander sykehusdirektør Aas helikopterlandingsplassen i Levanger?

Overleger roper varsko

Innspill

torsdag 07.12 2017

Unngår trolig oppsigelser – men flere ansatte må omstilles

Slik er nedbemanningsplanen

En omfattende nedbemanningsprosess nærmer seg slutten. Men Helse Nord-Trøndelag mangler fortsatt 7,5 millioner før de er i mål.

Maktkamp og personangrep

Innlegg

- Mulig å gjennomføre nedbemanninga uten oppsigelser

Helse Nord-Trøndelag har kommet i mål med nedbemanningsprosessen. Nå tror direktør Torbjørn Aas at helseforetaket slipper å si opp ansatte.

onsdag 06.12 2017

Helseforetaket

Fagfolkene har tillit

tirsdag 05.12 2017

Omorganisering i Helse Nord-Trøndelag

Et hundretalls leger står opp mot helsedirektøren

Har du tillit til dine fagfolk, legene du skal lede? Tillitsvalgte og fagfolk ved Helse Nord-Trøndelag stiller spørsmålet til direktør Torbjørn Aas i dette debattinnlegget.

– Vi har ikke en sjanse til å nå målsettinga

Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk klarer ikke å overholde kravene om ventetid for pasienter. Nå ligger de 23 dager over det Helse Nord-Trøndelag har satt som mål.

Omorganisering i Helse Nord-Trøndelag

Omorganisering blottet for tillit

mandag 04.12 2017

Helseforetaket ber om økt kassakreditt fra 50 til 100 millioner kroner

Legger opp til et nullresultat for helseforetaket

Helse Nord-Trøndelag går fra et resultatkrav på 70 millioner i 2017 – til null i 2018.

mandag 27.11 2017

Sykepleierne frykter for pasientsikkerheten

torsdag 23.11 2017

For egen regning

Når overleger sporer av

tirsdag 21.11 2017

– En ren latterliggjøring

– Arne H. Sollie sitt sleivspark fra Facebook, er en ren latterliggjøring av Sollie all den tid avisene ikke trykker hele innlegget hans.

Fylkesleder i Norsk forbund for utviklingshemmede reagerer

– Trist og diskriminerende

Snorre Ness mener måten overlege Arne Holst Sollie valgte å ordlegge seg på er diskriminerende.

mandag 20.11 2017

Overlege ved Sykehuset Levanger:

«Ansett psykisk utviklingshemmede som ledere, de finner sjelden på dyre omorganiseringer»

Overlege i Helse Nord-Trøndelag skaper sterke reaksjoner etter krass kritikk i Facebook- innlegg.

torsdag 16.11 2017

Fredag legger hun fram Aps alternative helsebudsjett

Ville styrket sykehusene

1,4 milliarder mer til sykehusene og i 2,2 milliarder mer til helse, er løsninga i Aps alternative helsebudsjett som legges fram på fredag.

fredag 10.11 2017

Ikke spar på bekostning av pasientene

onsdag 08.11 2017

Har invitert kommuner til mobilt røntgenprosjekt

tirsdag 07.11 2017

På fem år har lønnskostnadene i helseforetaket økt med 420 millioner

På fem år har Helse Nord-Trøndelag økt med 357 årsverk – og lønnskostnadene har vokst med 420 millioner kroner.

onsdag 01.11 2017

Klinikkleder har funnet tre av 13 millioner i innsparinger:

– Realistisk med oppsigelser

På en måned må klinikkleder Tina Eilertsen finne en måte å kutte lønnskostnader for ti millioner.

tirsdag 31.10 2017

Aas fikk full støtte av sykehusstyret

Administrerende direktør Torbjørn Aas fikk støtte fra styret for arbeidet med organisering av fire klinikker, som ble besluttet tirsdag i forrige uke.

Foreløpige prognoser fra klinikkene: Klarer å spare halvparten av kravet

Må trolig ty til oppsigelser

Helse Nord-Trøndelag skal nedbemanne for 54 millioner. Nye prognoser fra klinikkene ved sykehusene i Namsos og Levanger, viser at de foreløpig ikke klarer å spare mer enn under halvparten.

torsdag 26.10 2017

Legene i helseforetaket i konflikt med direktør Torbjørn Aas

Opprør mot ny organisering

Det er legeopprør i Helse Nord-Trøndelag, etter at direktør Torbjørn Aas tirsdag besluttet ny organisering i fire klinikker.

tirsdag 24.10 2017

De økonomiske problemene fortsetter

Helse Nord-Trøndelag havnet bak budsjett også i september.

Ny rapport: Forventer kraftig økning av pasienter

Ny rapport avdekker ei enorm økning i antall pasienter på sykehusene i fylket.

søndag 08.10 2017

Helseforetaket må forbedre de økonomiske resultatene med 250 mill. på fem år

Må gjøre smertelige kutt

Arbeidet med neste års budsjett kan bli en smertefull operasjon for ansatte og pasienter.

torsdag 05.10 2017

Milliardprosjektet som vil endre samhandling for pasienter og helsemedarbeidere

– En helt ny pasienthverdag

En ny elektronisk pasientjournal vil revolusjonere informasjonsflyten for pasienter i Midt- Norge.

tirsdag 03.10 2017

For lang ventetid på barne- og ungdomspsykiatrien

– Systemet fungerer ikke optimalt

– Vi føler vel at vi ikke kan sende barn og unge ut til et system vi mener ikke fungerer optimalt, sier avdelingsleder Åsmund Bang ved barne- og ungdoms-psykiatrisk poliklinikk.

Bekymret for økonomien

Nedbemanning og mer effektiv drift er det som skal snu pilen oppover for Helse Nord-Trøndelag.

tirsdag 26.09 2017

18 dager over ventetidsmålet

Ventetida på BUP skal være på maks 40 dager. Nå ligger den på 61.

Styrer mot underskudd på 12 mill.

Lavere aktivitet – og høyere bemanning enn budsjettert gjør at Helse Nord-Trøndelag fortsetter den negative økonomiske utviklinga.

mandag 11.09 2017

NA mener

Gode krefter til alles beste

Kommunen og helseforetaket undertegnet intensjonsavtale om kombinasjonsbygg

Sykehusdirektør: – En merkedag!

Namsos kommune gir Helse Nord-Trøndelag ei hjelpende hånd for å få realisert kombinasjonsbygg på Sykehuset Namsos raskere.

onsdag 06.09 2017

Sykefravær koster helseforetaket over 100 millioner

Helse Nord-Trøndelag har hatt det laveste sykefraværet i Helse Midt-Norge. Nå ligger de på sykefraværs-toppen.

søndag 03.09 2017

Ung gutt alvorlig skadet i motocross-ulykke

Hendelsen skjedde i Råbakkan søndag ettermiddag.

fredag 01.09 2017

Arbeiderpartiet om sykehusøkonomien i Nord-Trøndelag

Vil bevilge 63 millioner mer per år

Ap vil styrke sykehusøkonomien i Nord-Trøndelag, men forordner en hestekur som ikke bidrar til annet enn delvis å dekke opp allerede eksisterende underskudd.

torsdag 31.08 2017

Styrelederen: – Strukturelle endringer må til på lengre sikt

Også styreleder Alf Daniel Moen mener det er tid for å gjøre større endringer i Helse Nord-Trøndelag.

Flere turnusleger til sykehusene i Namsos og Levanger

Lokker til seg nye leger

Fylkets to sykehus har over flere år jobbet for å bli mer attraktive blant turnusleger. Nå mener de å se positive resultater.

tirsdag 29.08 2017

Prognoser: Helse Nord-Trøndelag er 70 mill. bak budsjett

Må kutte 70-90 stillinger

Sykehusdirektør Torbjørn Aas brukte ordet krise da han tirsdag beskrev den økonomiske situasjonen i Helse Nord-Trøndelag.

tirsdag 01.08 2017

Slår tilbake mot kritikk fra kolleger på Sykehuset Levanger

– Det foregår en daglig maktkamp mellom sykehusene

De ble beskyldt for juks av sine egne. Nå slår overleger ved Sykehuset Namsos knallhardt tilbake mot kritikken.

mandag 31.07 2017

– Det er veldig ålreit at de som gjør jobben i hverdagen får gode, oppriktige og velmente tilbakemeldinger

– Det kjennes veldig godt at noen tar seg bryet med å få påpekt at det er veldig mye bra i helsetjenesten.

onsdag 05.07 2017

Ordførere kritiske til ambulansekutt

Helse Nord-Trøndelag har allerede gjennomført en nedjustering av ambulanseberedskap i kommunene. Flere ordførere er kritiske.

tirsdag 04.07 2017

Rammer Vikna, Lierne, Grong, Snåsa og Osen

Færre ambulanser i sommer på grunn av anstrengt økonomi

50 færre ambulansedøgn i kommunene Vikna, Snåsa, Grong, Lierne og Osen/Roan skal ikke gi dårligere beredskap.

Pasientenes trygghet og tilgjengelighet for helsetjenester

Unødig helsekrangel

fredag 30.06 2017

Styreleder Moen om sykehusdebatten

Et felles tilbud - to gode sykehus

Innspill

tirsdag 27.06 2017

Ressursfordelingen i Helse Nord-Trøndelag

PR-kåte overleger eller varsko om noe galt?

fredag 23.06 2017

Å sette pasientgrupper og sykehus opp mot hverandre

Leserinnlegg

torsdag 22.06 2017

Godfoten på sykehuset

For egen regning