Tema

søndag 21.01 2018

83.000 færre passeringer

Færre passerte gjennom bomstasjonene i Namsos i 2017 enn året før. Men den marginale nedgangen får ingen konsekvenser for når bomringen skal fjernes.

torsdag 04.01 2018

Nye billettpriser truer bussrute

Ekspressbussrute kan forsvinne

Det utelukkes ikke at Trønderekspressen mellom Namsos og Trondheim kan bli lagt ned som følge av billigere billettpriser på offentlige bussruter.

Prisene for korte reiser har økt – prisene for lengre reiser har gått ned

Slik er de nye kollektivprisene i Trøndelag

Det har blitt enklere å reise kollektivt i Trøndelag etter nyttår – men for mange har det også blitt dyrere.

onsdag 27.12 2017

Overhalla får støtte til gang- og sykkelsti

Overhalla kommune får tildelt 525.000 kroner til gang- og sykkelveg samt skilting og oppmerking.

tirsdag 19.12 2017

SE VIDEO:

Dette er Statens vegvesens forslag til ny E6

110 km/t, få og effektive kryss samt redusert reisetid på 14 minutt er Statens vegvesens forslag til ny E6 mellom Åsen i Levanger og Mære i Steinkjer.

AtB lanserer betalingsapp i hele fylket

Fra nyttår lanseres appen AtB Mobilnett i hele Trøndelag. Med appen kan du kjøpe enkelt- og periodebillett for buss i hele fylket.

onsdag 06.12 2017

To søkere klaget på tildeling av løyver - fikk ikke medhold

Fylkesråden for samferdsel ser ingen vektige grunner for å gi klagerne i to saker medhold for klager på løyvetildelinger i Namsos.

Avviser klager på tildeling av drosjeløyver

Fylkesråden for samferdsel ser ingen vektige grunner for å gi klagerne i to saker medhold for klager på løyvetildelinger i Namsos.

torsdag 30.11 2017

Ta plass! Framtida er her!

Det er på tide å stille spørsmål ved om elektrifisering av Trønderbanen er det eneste og riktige tiltaket for å sikre miljøvennlig og rask samferdsel i det nye Trøndelag.

tirsdag 07.11 2017

Nå blir brua nesten som ny

Arbeid med renovering av Strømsnes bru på fylkesveg 771 i Gravvik er i gang. Når arbeidet er ferdig, er brua nesten ny.

søndag 05.11 2017

Naklingsvingene i Nærøy er en farlig flaskehals

Utfordringa er grunnforholdene

I flere tiår har det vært snakk om utbedringer av de skumle Naklingsvingene mellom Kolvereid og Rørvik. Konklusjonen har bestandig vært at dette er utfordrende.

torsdag 02.11 2017

Stor festivitas da Finnvolldalvegen ble åpnet

– Dette har vi venta på i 30 år, sier Namsskogan-ordfører Stian Brekkvassmo og klipper over snora med det norske flagget til klappsalver fra de mange frammøtte.

onsdag 01.11 2017

Bilister skremt og litt forbannet over nytt ras

70 kubikk stein raste over fylkesvegen i Bindal

På nytt har det gått et ras på fylkesveg 17. Denne gangen i Dypvika i Bindal. Folk er nå skremt og lei.

mandag 30.10 2017

LO i Namsos og omegn og flere LO-lag ber fylkesrådet avvise kineserne

Vil ha norsk entreprenør

Gjennom å bruke norske selskaper vil verdiskapinga forbli i Norge og Nord-Trøndelag, sier LO og ber fylkesrådet avvise anbudet på brobygging fra kinesiske Sichuan Road & Bridge Group.

tirsdag 17.10 2017

Fylkesrådet sier nei til kineserne i Beitstad

Fylkesrådet innstiller på at tilbudet det kinesiske selskapet har gitt på å bygge broen over Beitstadsundet avvises.

mandag 02.10 2017

Foldafjord stoppet av vinden – i rute igjen fra klokka 16

Hurtigbåtsambandet er i normal rute igjen fra klokka 16.00.

onsdag 06.09 2017

Ap-ordførere om hva som er best for Namdalen

Trenger ny regjering

fredag 01.09 2017

Den nye fylkesvegen begynner å ta form

Atkomstvegene til bygging av Beitstadsundbrua er ferdig. Det er også forbindelsesvegen mellom Tjuin og Sundbygdvegen i Malm.

torsdag 24.08 2017

Tenketank om transport

Hvis alle forutsetninger slår til, vil det om 30 år produseres så mye laks i de nordlige delene av landet at det passerer en laksetrailer gjennom Klettkrysset sør for Trondheim hvert andre minutt.

torsdag 10.08 2017

Lekaferga ut på anbud

Ved utgangen av 2018 utløper kontrakten for drift av fergesambandet Gutvik-Skei.

fredag 14.07 2017

Vegvesenet arbeider med å oppgradere og forsterke riks- og fylkesvegnettet:

Kommunene må følge opp

For å hjelpe næringslivet skal Statens vegvesen forsterke og oppgradere riks- og fylkesveger. Nå blir kommunene bedt om å henge med på lasset slik at bedrifter langs kommunale veger skal få nytte av oppgraderinga.

torsdag 06.07 2017

Widerøe kutter sommeravganger

Widerøe innfører kutt i ruteprogrammet over hele landet som følge av akutt beredskapsmangel.

fredag 23.06 2017

Fire millioner til viktig veg

Fylkestinget har bevilget fire millioner til fylkesveg 770, og framskynder dermed utbedringa av innfarten til Rørvik. Over helga starter asfaltering av den viktige vegstrekninga.

onsdag 14.06 2017

– Avhengig av god kommunikasjon langs kysten

Viktig satsing for Flatanger

– Kysten blir viktigere og viktigere i næringssammenheng i tida framover. Derfor er det viktig å ha på plass en sammenhengende kyststamveg, mener rådmann Rune strøm.

mandag 12.06 2017

Ap vil framskynde utbygging av E6 nord for Grong

Ap setter av to milliarder kroner til E6 fra Grong til Nordlandsgrensa. Forslaget applauderes langs strekninga, men namdalingene må likevel vente lenge på pengene.

onsdag 07.06 2017

Nå ruller gravemaskinene snart inn

Nå skal flaskehalsen bort

Neste uke starter arbeidet å fjerne den forhatte undergangen i Namsskogan. Håpet er at den er historie til jul.

torsdag 20.04 2017

Gang- og sykkelveg øverst på lista

mandag 17.04 2017

Hevder fylkesveg 766 er i kritisk dårlig forfatning

Krever ny asfalt – nå

Flatanger kommune mener fylkesveg 766 mellom Sjøåsen og Vik ikke kan skyves lenger fram i tid og vil ha ny asfalt senest i 2018.

tirsdag 11.04 2017

Vil starte konkrete utredninger av bru til Jøa

Sikkerhet kommer først

Namsos kommune krever lite, men forventer mye når de nå skal behandle og senere oversende innspill til ny fylkesvegplan.

tirsdag 04.04 2017

Vil ha Sørsidevegen høyt opp på prioriteringslista

Frykter alvorlige uhell

Beboere langs Sørsidevegen – fylkesveg 401 i Overhalla mener vegen nå er så dårlig at det går på sikkerheten løs.

tirsdag 28.03 2017

Samferdselsminister Solvik-Olsen på flyplassturné

Besøker Namsos og Rørvik etter påske.

fredag 24.03 2017

Sprengte første salve på fylkesveg 17-prosjektet

Se video!

onsdag 22.03 2017

Samferdselsstrategien for nye Trøndelag lagt fram

Vil prioritere godstransport i nye vegprosjekt

Trøndelag fylke har ikke nok penger til å ta igjen etterslepet på vegene sine. Den nye samferdselssjefen varsler derfor at vegsatsing må skje der varetransporten har størst behov.

Lover nett og mobil til alle. I hele Trøndelag

Skal samferdselsstrategien i nye Trøndelag lykkes, må absolutt alle ha tilgang til nett og mobil.

mandag 20.03 2017

2017 blir et rekordår for asfalt i Nord-Trøndelag

2017 blir et rekordår for asfalt i Nord-Trøndelag

Fv 765 fra Eidet i Nordli til svenskegrensa blir den namdalske «asfaltvinneren » i år. Over fem mil på fylkesvegen gjennom Sørli skal få ny asfalt i løpet av sommeren. I Ytre Namdal blir det derimot ikke lagt en eneste meter med ny asfalt.

fredag 17.03 2017

Her vil Hallem bygge veg

Mange vegutbygginger i Namdalen, da fylkesråden la fram samferdselsplanen fredag.

Vil gi Namsosbanen nytt liv

Får fylkesråd Tomas Iver Hallem (Sp) som han vil, kan Namsosbanen få nytt liv som både sykkel- og bilveg.

onsdag 01.03 2017

Trafikantene slippes løs i november 2019 – kan være nedbetalt i 2032

Milliardprosjektet kan betales ned på 12 år

Onsdag tok Statens vegvesen det første spadetaket på et av de største vegprosjektene i regi av Nord-Trøndelag fylkeskommune.

mandag 27.02 2017

Har sendt brev til Stortinget og Samferdselsdepartementet

– Forskjellsbehandling

Onsdag starter arbeidet med bygginga av ny Fv 17 fra Dyrstad til Sprova, med ny vegløsning til Malm. Samtidig henvender Namdalseid kommune seg til Storting og departement om skjevheter i bompengefinansieringa av prosjektet.

søndag 26.02 2017

Naboer er lei av å se vogntog som velter i farlig sving

Frykter det blir bygget ei dødsfelle på E6

Monrad Lassemo har sluttet å telle hvor mange veltede vogntog han har reddet i denne svingen. I helga veltet en ny lastebil på nøyaktig samme plass.

mandag 06.02 2017

Fylkesveg stenger torsdag

onsdag 25.01 2017

Kraftig vind stopper båten

Fosen Namsos sjø opplyser at båten mellom Rørvik og Namsos må kanselleres onsdag ettermiddag.

onsdag 18.01 2017

Uværet stopper Foldafjord

mandag 16.01 2017

Disse fire vil ha Namsos-kontrakten

Fire entreprenører har levert anbud på Namsos-kontrakten.

søndag 08.01 2017

Beboere på Byåsen mener vegen opp bakken bør bli forkjørsveg

– Det er skikkelig kaos

To steder i byåsbakken må førerne stoppe for biler fra høyre. Det gjør at flere ikke kommer seg opp den bratte bakken på vinterføre.

torsdag 22.12 2016

Fikk ikke svar på søknad i desember – forventer svar i februar

Fv 17-prosjektet: – Står klar med spaden

Så fort Stortinget har behandlet bompenge-søknaden, står Statens vegvesen klar til å starte på Fv 17-prosjektet.

mandag 19.12 2016

Nå blir det dyrere å kjøre fort

Alle satsene justeres opp 1. januar.

Alternativ transport mellom Namsos og Seierstad

fredag 09.12 2016

Pessimist når det gjelder bedre flytilbud

Varsler ny kamp for E6

Senterpartiet i Nord-Trøndelag er mektig irritert på regjeringa og samarbeidspartiene som kutter i distriktene til fordel for det sentrale østlandet.

torsdag 01.12 2016

Foldafjord i rute igjen

MS Foldafjord melder om normal rute fra og med fredagens avgang klokka 13.50 fra Rørvik.