Formannskapsmøtet inneholdt det meste av dramatikk en kunne forvente seg. Kommunedirektøren hadde i sitt saksframlegg sagt nei til rehabilitering ut fra økonomiske hensyn, og han ble hørt. Delvis. Det kom flere forslag på bordet, som resulterte i en frisk debatt, så frisk at det ble et stemmekaos. Floken løste seg og ordfører Arnhild Holstad (Ap) fikk det som hun ville. Med et kompromiss ved å gi Samfunnshuset en ny sjanse, og politisk handlekraft ved å rive huset om ett år. Om det ikke dukker opp noen snille slektninger eller slikt.

Debatten avdekket, ikke overraskende, at Arbeiderpartiet er splittet. Dypt også. Det er aldri behagelig for en partiledelse. Bedre ble det ikke av at Gunnar Hojem meldte seg ut av partiet. Hvor lurt det er, får tida vise. I denne saken er hans lojalitet til Namsos Bys historielag større enn hans lojalitet til velgerne, som stemte han inn i kommunestyret for Ap.

Likevel er han i sin fulle rett til å forlate partiet og hans røst vil nok høres tydelig under behandlinga i kommunestyret. Til NA forteller han at den grundige debatten, som ordfører Holstad lovte partimedlemmene før formannskapet, ikke hadde blitt gjennomført.

Dermed kan det virke som Holstad bare har snakket med dem som mener det samme som henne selv. Hun kjenner sin egne partikolleger og kan ha kommet fram til at en opphisset debatt under et medlemsmøte ville være skadelig. Å få kjeft av Hojem i ettertid tåler hun greit.

Hva blir så vegen videre? De som vil bevare Samfunnshuset i Namsos, og det er ganske mange skal en dømme etter leserinnlegg i NA og på Facebook, håper at det blir nok utbrytere i Ap til at forslaget fra formannskapet blir senket på Namsenfjorden.

Det er viktig i denne sammenhengen å tenke at det finnes noen som tenker annerledes, som ikke har turt å flagge sitt synspunkt. Ingen liker å bli skjelt ut i sosiale medier. Det er de som er på linje med ordføreren. Leserinnlegget fra en ansatt i helsesektoren, som beskrev hverdagen til de ansatte med stadige sparetiltak, nedskjæringer på personalsiden og hardt arbeidspress grunnet anstrengt kommuneøkonomi, er av de mest leste debattinnleggene i NA i denne saken.

Helsearbeideren ba innstendig politikerne om å ikke påføre de ansatte og brukere av kommunale tjenester dårligere arbeidsforhold og tjenester ved å sprenge alle økonomiske grenser ved å bevare Samfunnshuset. Hun har et poeng for framskriving av innbyggertall og kommuneøkonomi er ikke av det lystige slaget for Namsos kommune, eller for andre namdalskommuner for den del. Dessuten vil kostnadene etter pandemitiltakene påvirke oss alle i dette landet. Selv en ny regjering er nødt til å ta hensyn til det i åra som kommer.

Det er også verdt å merke seg at Ungdomsrådet i Namsos ikke er særlig interessert i å arve mer gjeld fra dagens politikere. De ser framover. Det er også naturlig – få ungdommer i Namsos har et forhold til det store huset hvor barn og unge bodde i de første tiårene av Samfunnshusets levetid.

NA har på lederplass ment at en utsettelse om Samfunnshusets framtid sett i sammenheng med den nye sentrumsplanen og Namdal Campus ville vært fornuftig. Det er på linje med forslaget fra SVs Kjersti Tommelstad, som ble nedstemt med fire stemmer. Et slikt forslag ville ha gitt Samfunnshuset en siste reell sjanse. Har de ventet i 30 år, kunne de ha ventet litt til.

Så lenge det ikke per i dag finnes interessenter som vil kjøpe Samfunnshuset, må kommunestyret ta stilling til om et «fredningsår» er det beste vegen å gå. Bygget vil stå der som et åpent sår om hva som vil komme – riving. Kommunedirektør Grimstad holdt muligheten åpen for salg og han slo fast at bygget uansett er et kulturminne som kan bli vernet. Et salg av bygget kan utløse penger (tilskudd) som kommunen ikke kan få i forhold til bygget som kulturminne, sa Grimstad.

Så kan en også spørre seg om at det er riktig å slippe flere private eiendomsaktører til i sentrum. I alle fall om de ikke har konkrete planer om å bevare bygget. For en rekke private bygg står og forfaller i Namsos. Så lenge ikke private ser at det er penger og hente, bruker de ikke unødige kroner på vedlikehold, renovering eller nybygg.

Kommunen og tidligere eiere av Samfunnshuset har ikke vært det spor bedre – derfor har en havnet i en slik situasjon. For maler du ikke huset ditt jevnlig, starter forfallet – og det kan bli dyrt. Det vet jo alle som har egne hus. Vet ikke politikerne det?

2021 kan bli året da vi ble kvitt det forhatte viruset.

2021 kan bli året Namsos kommune ble kvitt Samfunnshuset. Elsket av mange, men ikke av mange nok.

2021 kan bli året gjenreisningsbyen Namsos snart ikke lenger har noen bygg å verne om.

2022 kan bli året namsosinger samler seg om et nytt rådhus med elementer fra det gamle Samfunnshuset. De har klart det andre steder i landet, som i Bodø.