24 smittede i Namsos tilhører innvandrermiljø: – Miljøet har tatt voldsomt til ansvar

FORNØYD: Ann Helen Westermann, leder i innvandretjenesten og Ann Evy Duun, kommunalsjef kultur og inkludering, er fornøyd med at det koronarammede innvadrermiljøet i Namsos har tatt et stort ansvar under utbruddet som ble kjent denne uka.

FORNØYD: Ann Helen Westermann, leder i innvandretjenesten og Ann Evy Duun, kommunalsjef kultur og inkludering, er fornøyd med at det koronarammede innvadrermiljøet i Namsos har tatt et stort ansvar under utbruddet som ble kjent denne uka. Foto:

God etterlevelse av smitteverntiltak og effektiv smittesporing har sørget for at det store smitteutbruddet sannsynligvis ikke har spredd seg videre.

DEL

NAMSOS: Torsdag ble det registrert 15 tilfeller av koronasmitte i Namsos – totalt er 24 smittet de siste dagene – og alle tilfellene har kommet i et innvandrermiljø i byen. Kommunen opplyser at smittesporinga viser at utbruddet har sitt utspring i en annen kommune før det kom til Namsos.

– Når smittet først kommer til Namsos, da begynner smitten å spre seg. Det som vi kanskje er mest fornøyd med, er at man i dette miljøet har tatt voldsomt til ansvar for å varsle hverandre og isolere seg. Uten dette kunne vi fort hatt en annen situasjon, sier Ann Evy Duun, kommunalsjef kultur og inkludering.

– Kan du si noe om årsaken til at så mange har blitt smitta under dette utbruddet?

– Vi har alle en definert omgangskrets i disse koronatider. I smitteutbruddet vi ser nå er det mange familier det gjelder. Da blir antallet smittede plutselig seende stort ut, sier Duun.

Kommunen har jobbet på spreng for å kartlegge situasjonen, og per nå er det ingenting som tilsier at smitten i den aktuelle gruppa har spredt seg videre.

– Nei, det er det ikke på nåværende tidspunkt. For alle de 15 tilfellene i går har det blitt gjennomført smittesporing. En god del av nærkontaktene ble hurtigtesta, og skal testes igjen mandag, sier hun.

– Bevisst ansvaret sitt

– Har det vært utfordringer knyttet til informasjonsflyten til denne gruppa?

– Jeg tenker at måten dette miljøet har reagert på viser at vi har nådd ut. De har vært proaktive, varsla og isolert seg. Vi har formidlet informasjon og drevet med forebygging, og Innvandrertjenesten har vært aktivt inne, sier Duun.

Den samme erfaringa har Innvandrertjenesten, og leder Ann Helen Westermann skryter av hvordan folk har håndtert den krevende situasjonen.

– Vi har opplevd at folk har vært veldig bevisst ansvaret sitt, og de har gitt beskjed til venner ved behov for testing, og gått i karantene med en gang.

Hun forteller at Innvandrertjenesten følger opp innvandrermiljøene tett for å få formidlet informasjon rundt koronasituasjonen.

– Vi kjenner mange av dem som bor i Namsos, og har kontaktpersoner innenfor flere etnisiteter som hjelper oss med å spre informasjon. Vi snakker også med en og en ved behov, så det har vært mye informasjonsutveksling på mange måter. Men om man når alle er ikke alltid sikkert, sier Westermann.

– En rapport fra Imdi viser at det kan være vanskelig å følge norske medier om du ikke kan språket, og ofte er det i tillegg mange forandringer i situasjonen på kort tid. Det kan være komplisert å få med alle detaljer på kort tid for alle, det gjelder også denne gruppa. Vi prøver å informere dem så godt vi kan, men vi kan ikke garantere at alle får med seg alt til enhver tid. Det jeg opplever nå, er likevel at mange er godt informert og følger prosedyrene, legger hun til.

Gjensidig tillit

Helt siden landet ble stengt ned i mars i fjor, har Innvandrertjenesten jobbet tett på innvandrermiljøene i Namsos, og i tillegg til informasjon om situasjonen, bistår de også med praktisk hjelp.

– Når det er smitteutbrudd som nå, er vi ute med informasjon om hva karantene og isolasjon innebærer, hvor lang varighet det har, hvem som er definert som risikogruppe – og annen generell informasjon. I tillegg til nødvendig informasjon bistår vi med å handle mat, hente ting, og andre praktiske gjøremål det er behov for, sier Westermann.

Før jul informerte FHI om at informasjonsflyt til enkelte innvandrermiljø kunne være utfordrende, blant annet på grunn manglende tillit til avsenderen. Dette er ikke en utfordring i Namsos.

– Nei, vi har ikke opplevd det. Vi opplever at vi har tillit til hverandre.

– Hvordan jobber dere med situasjonen nå framover?

– Vi har kontakt og snakker om hvordan det går og hva de trenger hjelp til. Da er det enten telefonkontakt eller via sosiale medier. Vi følger også opp hvis det skal være re-testing og hvis noen trenger hjelp til å følge med på avtaler. Det er store variasjoner på hvor mye bistand folk trenger.

Artikkeltags